• Prawo cywilne: Świadczenia i ich rodzaje

  Prawo cywilne: Świadczenia i ich rodzaje

  Świadczenie jest to zachowanie się dłużnika zgodne z treścią zobowiązania, a przede wszystkim czyniące zadość interesom wierzyciela. Uznawane jest za przedmiot stosunku zobowiązaniowego. Warto już na wstępie zauważyć, że jest to określone zachowanie, a nie fizyczna rzecz, która ma być świadczona. Read More
 • Nowy porządek w Europie - Traktat Wersalski

  Nowy porządek w Europie - Traktat Wersalski

  Traktat Wersalski został podpisany w 1919 roku przez mocarstwa europejskie, które chciały wprowadzić nowy porządek w Europie. Była to wyższa konieczność, ponieważ właśnie zakończyła się pierwsza wojna światowa, po której przewartościowano wiele kwestii, a ludzie marzyli o pokoju, zabawie, kinie i kawiarniach. Read More
 • Śmierć generała Sikorskiego. Dlaczego zginął?

  Śmierć generała Sikorskiego. Dlaczego zginął?

  Kiedy w lipcu 1943 roku w katastrofie na Gibraltarze zginął generał Władysław Sikorski, Polacy stracili nie tylko premiera i Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych w jednej osobie, ale też przywódcę, któremu prezydent Polski, Władysław Raczkiewicz, na mocy umowy paryskiej przekazał część uprawnień prezydenckich. Read More
 • Biskupin - ciekawostki, historia i festyn

  Biskupin - ciekawostki, historia i festyn

  Biskupin to jedno z najpopularniejszych polskich stanowisk archeologicznych, które położone jest w powiecie żnińskim w województwie kujawsko-pomorskim w historycznej krainie Pałuki. Dzieje prowadzenia wykopalisk w tamtym miejscu sięgają roku 1933. Read More
 • Oznaczenia towarów i usług które wprowadzają w błąd

  Oznaczenia towarów i usług które wprowadzają w błąd

  Wprowadzenie w błąd o którym mówi artykuł 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji polega albo na wywoływaniu albo na spowodowaniu samej możliwości wywołania u przeciętnych klientów błędnego przekonania o istotnych cechach danego towaru lub oferowanej usługi. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Technologia i motoryzacja

 • Oznaczenia towarów i usług które wprowadzają w błąd

  Oznaczenia towarów i usług które wprowadzają w błąd Wprowadzenie w błąd o którym mówi artykuł 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji polega albo na wywoływaniu albo na spowodowaniu samej możliwości wywołania u przeciętnych klientów błędnego przekonania o istotnych cechach danego towaru lub oferowanej usługi. Read More
 • Metale nieżelazne i ich zastosowanie w przemyśle

  Metale nieżelazne i ich zastosowanie w przemyśle Metale nieżelazne to wszystkie stopy, w których składzie nie znajduje się żelazo. Należą do nich: mosiądz, mosiądz wysokoniklowy czy brąz, ale też metale kolorowe, jak miedź, aluminium, cyna, ołów, cynk, srebro, złoto, brąz i mosiądz. Read More
 • 1

Lifestyle i rodzina

 • 1

Zdrowie, moda i uroda

 • Elegancka alternatywa dla krawata

  Elegancka alternatywa dla krawata Muszka jako alternatywa dla zwykłego krawata posiada grono zwolenników, którzy chętnie korzystają z różnorodności dostępnych na rynku modeli. Panowie mogą wybierać spośród wielu rozwiązań – obok tradycyjnych materiałowych muszek pojawiają się także muszki wykonane z drewna czy sztucznej skóry. Read More
 • 5 pomysłów na imprezę karnawałową

  5 pomysłów na imprezę karnawałową Karnawał to ulubiony czas wszystkich zapalonych imprezowiczów. Balując co kilka dni, łatwo jednak znudzić się zwykłymi domówkami przy playliście z YouTube'a, kilku piwach i pizzy. A gdyby tak zorganizować nieco bardziej wyszukaną karnawałową imprezę – z motywem przewodnim lub specjalnymi atrakcjami dla gości? Oto garść inspiracji wraz z przydatnym poradnikiem, jak szybko pozbyć się kaca po karnawałowym szaleństwie! Read More
 • 1

Turystyka i kulinaria

 • 1
środa, 08 styczeń 2020 15:37

Jaką dokumentację prowadzi nauczyciel wspomagający

Nauczyciel wspomagający Nauczyciel wspomagający

Jak powinien dokumentować swoją pracę nauczyciel współorganizujący kształcenie w przedszkolu i szkole? Czy powinien prowadzić oddzielne dzienniki?

Odpowiedź: 

Według mojej opinii nauczyciel wspomagający nie prowadzi odrębnego dziennika, gdyż współuczestniczy/współorganizuje zajęcia, które są dokumentowane w dzienniku zajęć przedszkola lub dzienniku lekcyjnym. Odrębnie dokumentowane powinny  być zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli nauczyciel takie zajęcia prowadzi.

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 7 ust. 7 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, nauczyciele, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 czyli tzw. wspomagający:

 1. prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych realizują zintegrowane działania i zajęcia określone w programie;
 2. prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
 3. uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup wychowawczych;
 4. udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
 5. prowadzą zajęcia, o których mowa w § 5 pkt 4, tj. inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne.

Natomiast przepisy rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przewidują prowadzenie w szkole:

 • dziennika lekcyjnego dla każdego oddziału, w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym (§  8 rozporządzenia),
 • dziennika zajęć w świetlicy, w którym dokumentuje się zajęcia prowadzone z uczniami w świetlicy w danym roku szkolnym (§  9 rozporządzenia),
 • dzienników innych zajęć niż zajęcia wpisywane odpowiednio do dziennika lekcyjnego lub  dziennika zajęć w świetlicy -  jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci, uczniów, słuchaczy oraz zajęć związanych z kształtowaniem kompetencji zawodowych uczniów lub słuchaczy (§  11 rozporządzenia),
 • dziennika zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuta pedagogicznego lub innego specjalisty (§  18 rozporządzenia).

Biorąc pod uwagę zakres zadań realizowanych przez dodatkowo zatrudnionego nauczyciela, jeżeli bierze on udział w zajęciach edukacyjnych z oddziałem lub w zajęciach świetlicowych wspólnie prowadzonych z innym nauczycielem, to nauczyciel tzw. wspomagający potwierdza realizację zajęć podpisem - razem z nauczycielem danych zajęć.

Natomiast, jeżeli nauczyciel wspomagający prowadzi inne zajęcia (zgodnie z § 7 ust. 7 pkt 5 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym), np. w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy rewalidacyjne, to prowadzi odrębnie dzienniki tych zajęć, zgodnie z regulacją wynikającą z §  11 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki).

Zapamiętaj!

Jeżeli uczeń bierze udział w razem z oddziałem i  nauczyciel wspomagający uczestniczy w tych zajęciach – to nauczyciel nie prowadzi odrębnego dziennika swoich czynności. Potwierdzenie realizacji zajęć w trakcie wspomagania dziecka w  zajęciach z cała grupą/oddziałem nauczyciel wspomagający potwierdza podpisem w dzienniku zajęć przedszkola lub – analogicznie jak nauczyciel „wiodący”.

W ramach wewnętrznych ustaleń, dyrektor może powierzyć nauczycielowi prowadzenie innej dokumentacji niż ściśle określona w przepisach, trudno jednak znaleźć uzasadnienie dla prowadzenia odrębnie niż udział w zajęciach lekcyjnych, dokumentacji czynności, polegających na wsparciu dziecka w bieżącej pracy – w szczególności, że działania te powinny być wcześniej ustalone i udokumentowane w IPET, a jednocześnie - w odniesieniu do wymaganych zapisów w dzienniku zajęć lekcyjnych -  tożsame z zapisami zajęć prowadzonych z cała grupą, w których uczeń uczestniczy.

Zobacz też:

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017 poz. 1578 ze zm.) - § 7 ust. 7
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2017, poz. 1646 ze zm.) - § 8,9,11,18

Marzenna Czarnocka
Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, wykładowca kursów dla kadry zarządzającej placówek oświatowych
Ekspert portalu oświatowego
https://www.portaloswiatowy.pl/

 

Wyświetlony 1216 razy

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.