• Obowiązki opiekunki osób starszych w Niemczech

  Obowiązki opiekunki osób starszych w Niemczech

  Podejmując decyzję o pracy w opiece jednym z podstawowych pytań, jakie sobie zadajemy jest pytanie o zakres obowiązków. Co będziemy musieli robić w domu podopiecznego i w czym mu pomagać? Można powiedzieć, że ile przypadków, tyle odpowiedzi i różnych historii opiekunek. Istnieje jednak dość ścisła, konkretna lista obowiązków opiekunki osób starszych. Read More
 • Recykling makulatury - dlaczego się opłaca?

  Recykling makulatury - dlaczego się opłaca?

  Na przełomie XX i XXI w. zostaliśmy zasypani tworzywami sztucznymi. Zaczęliśmy pakować w torebki foliowe zakupy, kanapki do pracy, posiłki. Plastikowymi butelkami wyparliśmy tłukące się szklane. Drewniane zabawki przestały się podobać, nawet meble (np. krzesła, stoliki w przedszkolach) przestały być produkowane z naturalnego surowca. Read More
 • Jak wybrać porządną szczoteczkę manualną do zębów?

  Jak wybrać porządną szczoteczkę manualną do zębów?

  Zakup szczoteczki do zębów wydawać może się bardzo prosty, ale w rzeczywistości biorąc pod uwagę wszystkie istotne aspekty, wcale taki nie jest. Otóż jeśli jest nam obojętne zdrowie naszej jamy ustnej, możemy wybrać pierwszą z brzegu szczoteczkę. Read More
 • Gry online a nauka o finansach

  Gry online a nauka o finansach

  Istnieje duża liczba kasyn online, które pozwalają na obstawianie za darmo za pomocą wirtualnych pieniędzy. Jest to świetny sposób, aby dowiedzieć się więcej na temat hazardu. Poniżej przyjrzymy się niektórym z najważniejszych rzeczy, których możesz się nauczyć, grając online. Read More
 • Jaką dokumentację prowadzi nauczyciel wspomagający

  Jaką dokumentację prowadzi nauczyciel wspomagający

  Jak powinien dokumentować swoją pracę nauczyciel współorganizujący kształcenie w przedszkolu i szkole? Czy powinien prowadzić oddzielne dzienniki? Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Technologia i motoryzacja

 • Top 5 pomysłów na świąteczny prezent dla miłośnika nowych technologii

  Top 5 pomysłów na świąteczny prezent dla miłośnika nowych technologii Wybór prezentu dla miłośnika nowych technologii nie powinien sprawiać problemu, ponieważ rok w rok przybywają coraz to nowe urządzenia. Oto pięć naszych propozycji, które usatysfakcjonują każdego fana nowinek technologicznych. Read More
 • Georg Fischer – koncern, którego strategia sprawdza się od lat

  Georg Fischer – koncern, którego strategia sprawdza się od lat Jak to się dzieje, że mała firma przekształca się z czasem w duże, cieszące się doskonałą opinią przedsiębiorstwo? Gdyby odpowiedź była prosta, zapewne każdego dnia wiele osób zakładałoby działalność gospodarczą. Natomiast idealnym przykładem na to, że mądrze prowadzony biznes może pozwolić na stworzenie ogólnoświatowego koncernu, jest Georg Fischer oferujący systemy rurociągowe. Read More
 • 1

Lifestyle i rodzina

 • Gry online a nauka o finansach

  Gry online a nauka o finansach Istnieje duża liczba kasyn online, które pozwalają na obstawianie za darmo za pomocą wirtualnych pieniędzy. Jest to świetny sposób, aby dowiedzieć się więcej na temat hazardu. Poniżej przyjrzymy się niektórym z najważniejszych rzeczy, których możesz się nauczyć, grając online. Read More
 • Jak wygląda wędkowanie w okresie zimowym?

  Jak wygląda wędkowanie w okresie zimowym? Wielbiciele łowienia ryb wiedzą doskonale, że sezon wędkarski może trwać nawet cały rok. Inna jest jednak specyfika łowienia w zimie, gdyż wymaga odmiennego podejścia, wyposażenia w specjalne akcesoria wędkarskie i dużej dozy cierpliwości. Jakie żyłki wędkarskie mogą być przydatne w okresie zimowym? Read More
 • 1

Zdrowie, moda i uroda

 • 1

Turystyka i kulinaria

 • Pizza z pieca - czy naprawdę jest tak kaloryczna.

  Pizza z pieca - czy naprawdę jest tak kaloryczna. Jesteś na diecie i zastanawiasz się nad tym, czy możesz pozwolić sobie na zjedzenie pizzy raz na jakiś czas? Read More
 • Dieta pudełkowa – morze korzyści

  Dieta pudełkowa – morze korzyści Dieta cateringowa, inaczej nazywaną dietą pudełkową, polega na tym, że osoby zamawiające ją otrzymują od firmy gastronomicznej wybraną ilości posiłków przygotowywanych na cały dzień. Określenie „dieta pudełkowa” pochodzi oczywiście od formy jej serwowania, czyli od tego, że jedzenie jest umieszczone w pudełkach. Read More
 • 1
środa, 08 styczeń 2020 15:37

Jaką dokumentację prowadzi nauczyciel wspomagający

Nauczyciel wspomagający Nauczyciel wspomagający

Jak powinien dokumentować swoją pracę nauczyciel współorganizujący kształcenie w przedszkolu i szkole? Czy powinien prowadzić oddzielne dzienniki?

Odpowiedź: 

Według mojej opinii nauczyciel wspomagający nie prowadzi odrębnego dziennika, gdyż współuczestniczy/współorganizuje zajęcia, które są dokumentowane w dzienniku zajęć przedszkola lub dzienniku lekcyjnym. Odrębnie dokumentowane powinny  być zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli nauczyciel takie zajęcia prowadzi.

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 7 ust. 7 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, nauczyciele, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 czyli tzw. wspomagający:

 1. prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych realizują zintegrowane działania i zajęcia określone w programie;
 2. prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
 3. uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup wychowawczych;
 4. udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
 5. prowadzą zajęcia, o których mowa w § 5 pkt 4, tj. inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne.

Natomiast przepisy rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przewidują prowadzenie w szkole:

 • dziennika lekcyjnego dla każdego oddziału, w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym (§  8 rozporządzenia),
 • dziennika zajęć w świetlicy, w którym dokumentuje się zajęcia prowadzone z uczniami w świetlicy w danym roku szkolnym (§  9 rozporządzenia),
 • dzienników innych zajęć niż zajęcia wpisywane odpowiednio do dziennika lekcyjnego lub  dziennika zajęć w świetlicy -  jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci, uczniów, słuchaczy oraz zajęć związanych z kształtowaniem kompetencji zawodowych uczniów lub słuchaczy (§  11 rozporządzenia),
 • dziennika zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuta pedagogicznego lub innego specjalisty (§  18 rozporządzenia).

Biorąc pod uwagę zakres zadań realizowanych przez dodatkowo zatrudnionego nauczyciela, jeżeli bierze on udział w zajęciach edukacyjnych z oddziałem lub w zajęciach świetlicowych wspólnie prowadzonych z innym nauczycielem, to nauczyciel tzw. wspomagający potwierdza realizację zajęć podpisem - razem z nauczycielem danych zajęć.

Natomiast, jeżeli nauczyciel wspomagający prowadzi inne zajęcia (zgodnie z § 7 ust. 7 pkt 5 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym), np. w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy rewalidacyjne, to prowadzi odrębnie dzienniki tych zajęć, zgodnie z regulacją wynikającą z §  11 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki).

Zapamiętaj!

Jeżeli uczeń bierze udział w razem z oddziałem i  nauczyciel wspomagający uczestniczy w tych zajęciach – to nauczyciel nie prowadzi odrębnego dziennika swoich czynności. Potwierdzenie realizacji zajęć w trakcie wspomagania dziecka w  zajęciach z cała grupą/oddziałem nauczyciel wspomagający potwierdza podpisem w dzienniku zajęć przedszkola lub – analogicznie jak nauczyciel „wiodący”.

W ramach wewnętrznych ustaleń, dyrektor może powierzyć nauczycielowi prowadzenie innej dokumentacji niż ściśle określona w przepisach, trudno jednak znaleźć uzasadnienie dla prowadzenia odrębnie niż udział w zajęciach lekcyjnych, dokumentacji czynności, polegających na wsparciu dziecka w bieżącej pracy – w szczególności, że działania te powinny być wcześniej ustalone i udokumentowane w IPET, a jednocześnie - w odniesieniu do wymaganych zapisów w dzienniku zajęć lekcyjnych -  tożsame z zapisami zajęć prowadzonych z cała grupą, w których uczeń uczestniczy.

Zobacz też:

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017 poz. 1578 ze zm.) - § 7 ust. 7
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2017, poz. 1646 ze zm.) - § 8,9,11,18

Marzenna Czarnocka
Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, wykładowca kursów dla kadry zarządzającej placówek oświatowych
Ekspert portalu oświatowego
https://www.portaloswiatowy.pl/

 

Artykuły powiązane

 • Obowiązki opiekunki osób starszych w Niemczech

  Podejmując decyzję o pracy w opiece jednym z podstawowych pytań, jakie sobie zadajemy jest pytanie o zakres obowiązków. Co będziemy musieli robić w domu podopiecznego i w czym mu pomagać? Można powiedzieć, że ile przypadków, tyle odpowiedzi i różnych historii opiekunek. Istnieje jednak dość ścisła, konkretna lista obowiązków opiekunki osób starszych.

 • Recykling makulatury - dlaczego się opłaca?

  Na przełomie XX i XXI w. zostaliśmy zasypani tworzywami sztucznymi. Zaczęliśmy pakować w torebki foliowe zakupy, kanapki do pracy, posiłki. Plastikowymi butelkami wyparliśmy tłukące się szklane. Drewniane zabawki przestały się podobać, nawet meble (np. krzesła, stoliki w przedszkolach) przestały być produkowane z naturalnego surowca.

 • Taniec i seniorzy to znakomite połączenie

  Nie ulega wątpliwości, że taniec ma wiele zalet. Tańczą wszyscy, od małych dzieci, przez młodzież, po osoby w średnim wieku. Również coraz chętniej zajęcia taneczne wybierają seniorzy. Jest to bardzo pozytywna informacja, gdyż taniec gwarantuje im wiele korzyści.

 • Po czym rozpoznać profesjonalną placówkę szkoleniową?

  Poszerzanie kompetencji zawodowych ma ogromne znaczenie dla ścieżki zawodowej każdego pracownika - bez względu na to, co stawia sobie za cel: utrzymanie obecnego stanowiska, awans, czy radykalne zmiany zawodowe.

 • Szkolenia PDR - proste zasady, profesjonalny program

  Usuwanie wgnieceń w karoserii samochodów to nie rzemiosło, lecz przede wszystkim sztuka. Jest to praca, która - oprócz podstawowego kursu - wymaga również sporego doświadczenia. Co warto wiedzieć o takim kursie? Jak ma się on do zawodowego doświadczenia w branży?