środa, 28 luty 2018 14:46

Zez u dzieci? Zobacz, jak go leczyć

Szacuje się, że zez występuje u 2-5% dzieci. Jest to poważna wada wzroku, której nie można bagatelizować. Niepodjęcie leczenia może skutkować poważnymi zaburzeniami widzenia obuocznego, a co za tym idzie – widzenia przestrzennego. Dowiedz się, jak okulista dziecięcy w Warszawie, Wrocławiu czy innym mieście przeprowadza korekcję narządu wzroku.

Zez to wada wzroku, w której dochodzi do nieprawidłowego ustawienia osi widzenia obu oczu lub uciekania oka w kierunku nosa/skroni. Taki stan może być uwarunkowany genetycznie, wynikać z zaburzenia pracy mięśni poruszających gałką oczną, chorób zapalnych, a nawet chorób nowotworowych narządu wzroku. Z tego powodu koniecznością jest wizyta u okulisty dziecięcego  — w Warszawie lub innym dużym mieście nie powinno być problemu ze znalezieniem specjalisty. Lekarz zdiagnozuje wadę i podejmie stosowne działania.

Leczenie zeza – operacji można uniknąć

Chociaż leczenie zeza u dzieci kojarzy się przede wszystkim z operacją, zabieg jest najczęściej ostatecznością. O ile jest to możliwe, każdy okulista dziecięcy w Warszawie, Lublinie czy innym mieście podejmuje w pierwszej kolejności działania bezinwazyjne.

  1. Noszenie okularów

W przypadku stwierdzenia wady wzroku, lekarz zleca najczęściej noszenie okularów. Jeżeli leczenie ma być efektywne, okulary trzeba nosić stale.

  1. Ćwiczenia wzroku

Dobre efekty przynoszą ćwiczenia wzroku – mowa zarówno o ćwiczeniach ortoptycznych, jak i pleoptycznych:

  • Ćwiczenia ortoptyczne

Zaleca się je dzieciom, u których niedowidzenie towarzyszące zezowi zostało wyeliminowane. Ich celem jest doprowadzenie do powstania lub wzmocnienia widzenia obuocznego.

  • Ćwiczenia pleoptyczne

Wykonywane są u dzieci, u których – poza zezem – zdiagnozowano niedowidzenie. W pierwszym etapie polegają przede wszystkim na stałym (często przez cały dzień) zasłanianiu „zdrowego” oka – po to, by uzyskać prawidłowe widzenie w oku „chorym”.

W ćwiczeniach pleoptycznych chodzi również o to, by przywrócić plamce oka zezującego prawidłową czynność.

Warto podkreślić, że ćwiczenia wzroku – jeśli mają być skuteczne – muszą odbywać się systematycznie i być wykonywane pod okiem wykwalifikowanych specjalistów.

Kiedy operacyjne leczenie zeza jest koniecznością?

Jeżeli wyżej wymienione metody nie przynoszą oczekiwanych efektów lub nie istnieje inna alternatywa, okulista dziecięcy może zakwalifikować dziecko do operacji. Celem takiego zabiegu jest wzmocnienie/osłabienie mięśni odpowiedzialnych za poruszanie gałką oczną.

Operacja przeprowadzana jest w znieczuleniu ogólnym – dziecko znajduje się pod pełną opieką anestezjologa. Cały zabieg trwa ok. 30 minut.

Dziecko przebywa w szpitalu zwykle 1-2 dni (jeśli nie ma wskazań do dłuższego pobytu), a rekonwalescencja trwa nawet do 6 tygodni. O konieczności zabiegu decyduje okulista dziecięcy – w Warszawie i dużych miastach nie powinno być problemów ze znalezieniem lekarzy tej specjalizacji.