środa, 27 czerwiec 2018 17:01

Materiały drogowe – bezpieczne oznakowanie w każdej sytuacji!

Prace uliczne, budowa, remont nawierzchni – każda z tych robót jest niezbędna do zapewnienia wysokiej klasy bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Niemniej jednak tego typu prace mogą utrudnić pieszym, rowerzystom i kierowcom poruszanie się po ulicach. Jak zadbać o ich bezpieczeństwo w trakcie robót drogowych? Podpowiadamy w artykule!

 

Oznakowanie robót drogowych to podstawa!

Prace wykonywane na drodze lub w jej pobliżu, niezależnie od tego, czy polegają na koszeniu trawy, malowaniu nawierzchni, czy wymianie asfaltu muszą być prawidłowo zabezpieczone i przede wszystkim odpowiednio oznakowane! W ten sposób zapewniasz bezpieczeństwo sobie, swoim pracownikom oraz innym uczestnikom ruchu drogowego.

Znaki pionowe w grze!

Jednymi z najbardziej podstawowych narzędzi, dzięki którym komunikujesz się z kierowcami i pieszymi oraz informujesz o np. aktualnym remoncie ulicy, to znaki drogowe pionowe. Wykorzystywane do czasowej reorganizacji ruchu, pomogą ich ostrzec przed podejmowanymi pracami drogowymi. Co więcej, znaki pionowe nakazują kierowcom odgórnie przyjęte zachowania właściwe. W ten sposób dbają o swoje i wykonujących na danym odcinku drogi, zdrowie robotników. Znaki pionowe mogą informować np. o ograniczeniu prędkości, a w przypadku zamknięcia danej części ulicy, o prawidłowym objeździe i skierowaniu na właściwy, prowadzący do celu pas.

Poziome oznakowanie drogowe

Znaki poziome umieszczane są na nawierzchni jezdni. Jednym z najczęściej stosowanych oznakowań są linie, niemniej jednak podczas robót drogowych stosuje się też strzałki, punktowe elementy odblaskowe oraz napisy. Poziome oznakowanie jest równie ważne co znaki pionowe, ponieważ spełniają szalenie istotną funkcję – informują pozostałych uczestników ruchu drogowego o reorganizacji trasy, występującym na trasie niebezpieczeństwie czy remoncie danego odcinka ulicy.

Pachołki drogowe

Najpowszechniejsze urządzenie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu na ulicy czy trasie? Pachołki drogowe! Tego typu oznaczenia stosuje się podczas reorganizacji ruchu i oznakowania tymczasowych robót prowadzonych na jezdni lub w jej pobliżu. Przede wszystkim pachołki drogowe wykorzystywane są w celu zabezpieczenia świeżo namalowanych linii znakowania poziomego oraz części powierzchni, które w związku z remontem zostały wyłączone z ruchu.

Teoria poznana, przyszedł czas na zadanie najważniejszego pytania! Gdzie szukać niezbędników do bezpiecznego oznakowania każdej sytuacji na drodze? Tylko w sklepie internetowym www.sklepznagar.pl