środa, 04 kwiecień 2018 19:05

Studia medyczne – dużo trudu i… satysfakcji

Studia medyczne należą do najtrudniejszych, najdłuższych i najbardziej wymagających. Mimo to chętnych do podjęcia nauki nie brakuje. Wiąże się to z ogromną satysfakcją, jaką daje nie tylko studiowanie medycyny, ale przede wszystkim późniejsza praca w zawodzie. Satysfakcja ta przejawia się zaś na wielu polach i choć życie lekarza też nie należy do najłatwiejszych, to lekarzy z pewnością zaliczyć można do grupy ludzi najbardziej spełnionych.

Wybierając studia medyczne, trzeba pogodzić się z tym, że nie będzie drogi na skróty. Nic w tym zresztą dziwnego. Czy ktoś bowiem chciałby być leczony przez osobę, która na połowę zajęć nie chodziła, a z reszty tylko kserowała notatki? Zdecydowanie nie. Zdobywana przez studentów medycyny wiedza musi zatem być nieustannie sprawdzana i stąd właśnie liczne kolokwia i egzaminy.

Nieoczywiste zalety

Konieczność ciągłego uczenia się do nich sprawia, że ludziom podejmującym studia medyczne pozostaje stosunkowo niewiele czasu na korzystanie z uroków młodości. Nie oznacza to jednak, że ludzie tacy w ogóle nie mają życia. Są zazwyczaj po prostu o wiele lepiej zorganizowani i zdyscyplinowani niż większość osób. Pomiędzy tymi cechami charakteru a zadowoleniem z życia zachodzi zaś bardzo silna korelacja.

Studenci medycyny nawet w wakacje odpoczywają mniej niż ich rówieśnicy, co wynika z obowiązku odbywania praktyk zawodowych.

– Są one jednak z reguły dość ciekawe, no i szybko pozwalają zweryfikować, czy decyzja o podjęciu studiów na kierunku medycznym była właściwa – mówi przedstawiciel Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Możliwość samorealizacji

Wiele osób wzdraga się na samą myśl o tym, jak wiele lat zajmuje kształcenie się na lekarza. Najpierw długi czas zdobywania wiedzy ogólnej, potem jeszcze specjalizacja i rezydentura. Nie wolno też zapominać, że po uzyskaniu dyplomu dobry lekarz w dalszym ciągu pogłębia swą znajomość zawodu, czytając specjalistyczne publikacje, biorąc udział w szkoleniach i seminariach. Warto jednak spojrzeć na to zagadnienie z perspektywy pozwalającej dostrzec w nim szansę na ciągły rozwój. Pokonywanie kolejnych etapów ścieżki kariery ma ogromne znaczenie dla poczucia satysfakcji z życia, w którym praca zajmuje przecież tak ważne miejsce.

Poczucie misji i bycia potrzebnym

Innym kluczowym czynnikiem jest tu możliwość niesienia pomocy ludziom, a także współpraca z nimi – niezależnie od tego, czy absolwent studiów medycznych podejmuje zatrudnienie w przychodni, szpitalu czy laboratorium naukowym, gdzie tworzy np. nowe leki. Zapotrzebowanie na lekarzy nie słabnie, cieszą się też oni szacunkiem i uznaniem, co stanowi kolejną nagrodę za podjęcie wysiłku nauki na tak trudnym kierunku.