środa, 04 kwiecień 2018 18:59

Czy prezenty dla klientów można odliczyć od podatku?

Podczas świąt i innych okazji firmy chętnie wręczają klientom prezenty. Ma to na celu promocję własnej marki oraz nagrodzenie stałych klientów za przywiązanie do firmy i jej produktów. Prezenty te mają rozmaitą postać: najczęściej wręczane są bony podarunkowe do zrealizowania w sklepie, paczki z produktami danej firmy i inne. Czy prezenty dla klientów mogą zostać przez firmę odliczone od podatku?

Odliczenie podatku VAT od kosztów zakupu prezentów dla klientów

Przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu towarów, które, co do zasady są przez niego kupowane w celach związanych z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Zatem, jeśli decyduje się on na zakup prezentów, które planuje wręczyć swoim klientom w celu zacieśniania z nimi relacji biznesowych, może on od kosztu ich zakupu odliczyć podatek. Związek między zakupem danego towaru a czynnościami opodatkowanymi może być bowiem niekoniecznie bezpośredni, czyli w sposób bardziej ogólny odnosić się do działalności opodatkowanej podatkiem VAT. W rezultacie, prezenty, które firma pragnie wręczyć swoim klientom lub kontrahentom, uprawniają podatnika, do odliczenia od kosztów ich zakupu podatku VAT. Celem przekazania tych upominków nie są bowiem względy osobiste, a powody ściśle związane z działalnością prowadzoną przez daną firmę, która kupuje i wręcza je w celu budowania pozytywnych relacji ze swoimi klientami.

Koszty reprezentacyjne

Jak to zwykle bywa, diabeł tkwi w szczegółach: aby móc uznać upominki jako towary kupowane w celu prowadzenia działalności, a nie jako tzw. wydatki reprezentacyjne (których nie można uznać za koszty prowadzenia działalności), muszą mieć one logo naszej firmy – uznawane są wtedy za gadżety reklamowe, które można wpisać w koszty uzyskania przychodu. Jednak od samych kosztów reprezentacyjnych, niebędących kosztem uzyskania przychodu, można odliczyć VAT – z pewnymi wyjątkami, np. usługami gastronomicznymi.

Prezenty dla klientów a konieczność ich opodatkowania

Należy jednak wspomnieć, że prawo do odliczenia VAT w chwili zakupu danego towaru wiąże się jednak z koniecznością opodatkowania jego przekazania. Opodatkowaniu podlegają bowiem także darowizny. Zasada ta dotyczy więc także przekazywania prezentów świątecznych i upominków dla klientów.

Są jednak od niej pewne wyjątki. Aby skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania zakupionych prezentów na rzecz klientów, należy spełnić trzy warunki. Po pierwsze, prezenty te powinny być „małej wartości” (łącznie do 100 zł netto na jedną osobę w danym roku podatkowym), a po drugie, firma powinna prowadzić stosowną ewidencję zawierającą wyszczególnione dane odbiorców upominków wraz z kwotami netto, jakie przeznaczyła na zakup prezentów dla nich. Taką ewidencję może oczywiście prowadzić za nas księgowy lub doradca podatkowy, taki jak np. kancelaria Grażyny Jabłońskiej.

Po trzecie natomiast, prezenty te muszą być wręczane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a więc służyć np. zapewnieniu dobrych relacji firmy z jej klientami. W sytuacji, kiedy wartość przekazanych prezentów przekracza kwotę 100 zł netto, od kosztów ich zakupu można więc odliczyć podatek VAT, ale podatnik będzie miał obowiązek rozliczenia należnego VAT.