czwartek, 29 grudzień 2022 20:13

Dlaczego kształcenie dualne w Niemczech odniosło ogromny sukces?

kształcenie dualne kształcenie dualne mat.prasowe

Jednym z mniej oczywistych sukcesów niemieckiej gospodarki jest kształcenie dualne. To model edukacji połączonej z praktyczną nauką zawodu, z której korzystają przedsiębiorstwa i placówki edukacyjne.

System ten okazał się tak wielkim sukcesem, że z powodzeniem został wykorzystany w innych krajach, w tym również w Polsce. Na czym polega to kształcenie i dlaczego przynosi tak świetne rezultaty? Wyjaśniamy. 

Czym jest kształcenie dualne?

System kształcenia dualnego stworzony w Niemczech to połączenie nauki teoretycznej z praktyką zawodową. W dużym uproszczeniu polega na ścisłej współpracy pomiędzy zakładem pracy a placówką edukacyjną. Zgodnie z zasadami porozumienia między tymi podmiotami uczniowie spędzają część czasu w szkole, a część w przedsiębiorstwie, gdzie uczą się praktycznego aspektu wybranego zawodu. Szkoła jest odpowiedzialna za teoretycznie przygotowania ucznia, który przebywa w niej od jednego do dwóch dni. Przedsiębiorstwo natomiast włącza go do swoich kadr, prowadzi praktyczny instruktaż dzięki wykwalifikowanej kadrze. Uczeń otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenie. Po sukcesie za naszą zachodnią granicą kształcenie dualne rozpowszechniają m.in. zagraniczne izby przemysłowo-handlowe (Auslandshandelskammer, AHK), które działają na całym świecie. 

Zalety kształcenia dualnego

Jednym z najważniejszych celów kształcenia dualnego jest minimalizacja zjawiska bezrobotnych wśród młodych dorosłych i młodzieży. Uczniowie, którzy rozpoczynają naukę w szkole średniej, mogą już na tym etapie edukacji zdobywać zawód i niezbędne doświadczenie. Dzięki temu, gdy zostają już absolwentami, mogą od razu podjąć zatrudnienie. Skraca to czas wejścia na rynek pracy, eliminuje stres związany z rozpoczęciem kariery zawodowej i poszukiwaniem swojej drogi. 

Zyskują również przedsiębiorstwa, które dzięki kształceniu dualnemu mogą zapobiegać brakom w kadrach. Powiązanie nauki z praktycznymi zajęciami w przedsiębiorstwie pozwala stworzyć więź z przyszłymi pracownikami, którzy chętniej podejmą pracę w firmie, ponieważ już ją znają. W ten sposób firmy mogą obniżyć koszty rekrutacji i zwiększyć skuteczność w pozyskiwaniu wartościowych kandydatów, ponieważ na rynek pracy wchodzi określona liczba fachowców, nierzadko w zawodach deficytowych. Obecność doświadczonych profesjonalistów wpływa to bezpośrednio na zdolność operacyjną firmy. Co za tym idzie, utrzymywanie produkcji czy usług na odpowiednim poziomie wpływa na konkurencyjność krajowej gospodarki względem zagranicznej konkurencji, co w kontekście Niemiec miało szczególne znaczenie. 

Zyskują także szkoły, które mogą budować długofalową współpracę z lokalnym przedsiębiorcą. Relacja ta pomoże przyciągać do placówki osoby, które są zdecydowane na zdobycie zawodu, a więc mają motywację do nauki. 

Jak rozpocząć współpracę w ramach kształcenia dualnego? Warto skorzystać ze wsparcia Edunet Poland – centrum doradztwa ds. kształcenia zawodowego działającego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Pomagamy firmom odszukać odpowiednią szkołę i wspieramy w trakcie wszystkich niezbędnych kroków, aby przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem.