czwartek, 08 wrzesień 2022 14:31

Gry miejskie dla firm - jakie są zalety?

gry miejskie gry miejskie Zdjęcie dodane przez RODNAE Productions: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/natura-mezczyzna-para-milosc-7551767/

Organizowanie imprez integracyjnych, których elementarną częścią są gry miejskie, zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Nie ulega wątpliwości, że taka metoda spędzania czasu niesie za sobą wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla zarządzających zespołami.

O jakich zaletach mowa?

Podział ról w grupie

Gra miejska może mieć różny charakter, jednak w każdym przypadku, aby rozwiązać dany problem, potrzebna jest współpraca całego zespołu. W praktyce oznacza to, że każdy musi przyjąć odpowiednią rolę, a więc zaprezentować swoje mocne strony, jednocześnie unikając wykonywania czynności, w których nie czuje się pewnie. Dzięki temu gra miejska pozwala lepiej poznać członków zespołu, a także ich mocne oraz słabe strony. Daje to duże przełożenie na codzienną pracę, w której również przyjmuje się w zespołach konkretne role, nawet jeśli nastąpił swego rodzaju odgórny podział obowiązków. Podział ról to ważna sprawa zarówno dla managerów, jak i dla członków zespołu, którzy będą wiedzieć, do kogo zgłosić się z konkretnym problemem.

Wyłonienie lidera

Gra miejska służyć może nie tylko przyjęciu ról w zespole, ale również pomaga wyłonić osobę, która może nim zarządzać. Wbrew pozorom nie każdy jest gotowy na to, aby przydzielać obowiązki oraz kontrolować sposób ich wykonania i rezultaty. Wyłonienie lidera jest bardzo istotne w zespołach, do których szukamy nowego managera bądź jego zastępcy. Nie ulega wątpliwości, że powinna zostać wyznaczona jedna osoba, która w razie nieobecności lidera jest w stanie przejąć przynajmniej część jego obowiązków, zwłaszcza w kontekście zarządzania czasem pracy i podziałem obowiązków. Na co dzień trudno ocenić, kto z członków zespołu posiada zdolności przywódcze, tymczasem gra miejska daje właśnie taką możliwość.

Integracja zespołu

Poprawnie funkcjonujący, współpracujący ze sobą zespół jest przede wszystkim zintegrowany. Niemniej jednak codzienność nie pozwala na integrację w takim stopniu, w jakim byśmy tego chcieli. Dlatego też warto od czasu do czasu zorganizować grę miejską, podczas której członkowie zespołu będą mieli okazję do tego, by nieco lepiej się poznać. Zwykłe spotkanie w restauracji czy wspólna wycieczka nie zawsze dają taką możliwość, gdyż nie wszystkie osoby mogą być chętne do prowadzenia konwersacji. Natomiast gra miejska niejako wymusza komunikację, prowadząc od formalnych kwestii do luźnej rozmowy o charakterze osobistym. Warto więc spróbować tego rodzaju aktywności, aby w krótkim czasie zintegrować cały zespół.

 Więcej informacji na: https://cityexploring.pl/eventy-lokalne/