poniedziałek, 11 czerwiec 2018 09:31

Jak zwiększyć efektywność pracy za pomocą szkoleń?

Inwestycja w rozwój pracowników jest niezwykle istotna w funkcjonowaniu każdej firmy. Odpowiednio dobrane szkolenia mogą przynieść optymalne zyski w bardzo krótkim czasie. Różnego rodzaju kursy, poprzez podniesienie kompetencji pracowników w wymaganych dziedzinach to jeden z kluczowych czynników rozwoju przedsiębiorstwa. Na co zwrócić uwagę przy wyborze szkoleń, by przyniosły wymierne efekty?

Szkolenia jako droga do efektywnej pracy

 - Dobrze dobrane i zaplanowane szkolenia pracowników są inwestycją przynoszącą wymierne efekty w postaci bardziej wydajnej pracy i maksymalnego wykorzystania potencjału zatrudnionych w firmie osób. Pozwalają one podnieść kompetencje pracowników w obszarze wiedzy i umiejętności potrzebnych na obejmowanym stanowisku, co jest niezwykle istotne w dobie nieustannego postępu technologicznego, nowych odkryć i rozwoju wielu dziedzin nauki – informuje nasz rozmówca reprezentujący firmę Vademecum – Konferencje i Szkolenia.

 Szkolenia pomagają również osiągnąć niezbędną do pracy motywację, zwiększają zaangażowanie i uczą prawidłowej organizacji czasu. Ponadto podnoszą kwalifikacje pracowników pod względem kontaktu z klientem, ale również uczą budowania dobrych relacji w zespole pracowniczym, co wbrew pozorom, istotnie przekłada się na jakość pracy. Kursy nierzadko stanowią też bardzo ważny element integracji zespołu.

Jak dobrać odpowiednie szkolenie?

Wybór konkretnego szkolenia dla pracowników musi być dobrze przemyślany i odpowiednio dobrany do aktualnych potrzeb firmy oraz osób w niej zatrudnionych. Aby szkolenie przyniosło pożądane efekty, niezbędna jest obserwacja i dogłębna analiza mocnych i słabych stronpracowników oraz efektów ich działań. Ustalenie długofalowego planu rozwoju przedsiębiorstwa i zasobów ludzkich może stanowić podstawę do wyboru odpowiedniego rodzaju szkolenia. Ważne jest również uwzględnienie potrzeb zarówno jednostek jak i całego zespołu. Połączenie wszystkich tych czynników dostarczy niezbędnych informacji na temat funkcjonowania całej firmy, co bezpośrednio przełoży się na wybór odpowiedniego szkolenia. Ważne jest, aby zdefiniować konkretne cele, których oczekujemy po szkoleniu. Pomoże nam to między innymi w późniejszej ewaluacji. Pamiętajmy jednak, iż cele, które sobie stawiamy, muszą być możliwe do zrealizowania – zbyt wysokie wymagania odnośnie osiągnięcia danych efektów w krótkim czasie nie wpłynie pozytywnie na jakość pracy. Po zakończonym szkoleniu istotna jest ewaluacja wyników, jakie przyniosło. Pomoże to w podejmowaniu dalszych działań i wyborze kolejnych szkoleń i kursów.