piątek, 11 styczeń 2019 10:43

Oprogramowanie dla biur rachunkowych

Oprogramowanie dla biur rachunkowych powinno być przede wszystkim bezpieczne i to pod każdym względem. Pierwszym z kryterium musi być wymóg pełnej zgodności programu z przepisami podatkowymi i ubezpieczeniowymi. Następnym kryterium to wymóg zgodności z przepisami od niedawna obowiązującymi, czyli RODO, chroniącymi dane osobowe.

Równie ważnym kryterium będzie konfiguracja programu w taki sposób, by ułatwiał on i wspomagał współpracę z klientem biura rachunkowego oraz z urzędem skarbowym oraz ZUSem.

Jakie oprogramowanie dla biur rachunkowych?  

Aby zapewnić swojemu biuru podatkowemu pełne bezpieczeństwo wybrany program powinien być przygotowany przez profesjonalną firmę przy udziale specjalistów od prawa podatkowego, gospodarczego, prawa pracy, ubezpieczeń i oczywiście księgowości. Równie istotny jest udział w tworzeniu programu specjalistów od bezpieczeństwa danych osobowych i zabezpieczeń przed dostępem osób niepowołanych. Dzięki temu każdy użytkownik programu, każde biuro rachunkowe uzyskuje pewność co do wartości merytorycznej programu oraz jego wymogów technicznych. 

Jak zweryfikować cechy programu komputerowego dla biur rachunkowych? 

Aby uzyskać pewność, że dany program komputerowy przeznaczony do obsługi biura rachunkowego spełnia wymogi jakie mu się stawia, warto sprawdzić czy dostawca wybranego systemu posiada certyfikat ISO. Innym kryterium może być dostępność informacji na temat polityki bezpieczeństwa licencjodawcy, jego polityce względem tworzenia kopii zapasowych w systemie czy też systematycznej weryfikacji i dostarczaniu kolejnych narzędzi wspomagających.

Dla pracowników biura rachunkowego niezwykle istotnym kryterium będzie tempo wprowadzania do systemu kolejnych zmian legislacyjnych. Równie istotny jest sposób ich wprowadzania: automatyczny czy wykonywany przez pracownika. Jeżeli zmiany wprowadza pracownik musi umieć to zrobić a przede wszystkich otrzymać impuls do wykonania aktualizacji. 

Bezpieczny program dla biur rachunkowych 

W dobie cyfryzacji, współpracy biura rachunkowego z klientach funkcjonującymi w dowolnym miejscu, komunikacji online, ważnym aspektem przeważającym szalę wyboru konkretnego biura rachunkowego powinna być szyfrowana postać transmisji danych. Dobry program komputerowy dla biur rachunkowych https://www.dobresystemy.eu/oprogramowanie-dla-biura-rachunkowego powinien działać w oparciu o najmocniejsze z algorytmów kryptograficznych, transmisja danych z biura i do biura powinna mieć zabezpieczenia niczym dobry bank.