wtorek, 15 maj 2018 15:52

Połączenie systemu CRM i inteligentnych asystentów klienta - czy to ma sens?

Przewaga technologiczna to obecnie jedna z najważniejszych i najbardziej pożądanych rynkowych przewag konkurencyjnych. Niezależnie od branży, wielkości czy doświadczenia firmy starają się wykorzystywać zaawansowane rozwiązania informatyczne do zwiększania przychodów i rentowności. Jednym z ciekawszych rozwiązań jest uzupełnianie możliwości systemu CRM o nowoczesne technologie jak np. inteligentnych asystentów klienta.

Zastosowanie takie rozwiązania przynosi zarządzającym sprzedażom jak również sprzedawcom wiele korzyści. Jakich?

Szybkość i skuteczność kontaktu z klientami

Jedną z bezsprzecznych zalet wykorzystywania inteligentnych asystentów klienta jest możliwość przyspieszenia kontaktu z klientami i zwiększenia skuteczności dotarcia do nich. Obecnie jednym z najważniejszych problemów działów sprzedaży jest brak możliwości obsługi wszystkich potencjalnych klientów we właściwym czasie. Analizy systemów CRM pokazują, że ponad połowa szans sprzedażowych jest tracona ze względu na zbyt późną próbę kontaktu lub podejmowanie tej próby w niedogodnym dla klienta terminie. Stosowanie automatów pozwala zminimalizować powstawanie strat i zwiększać konwersję sprzedażową ledów pozyskiwanych dzięki działaniom marketingowym.

Automatyczna identyfikacja potrzeb i preferencji zakupowych

Ale szybki i skuteczny kontakt to nie jedyna zaleta. Dzięki wykorzystywaniu machine learning i sztucznej inteligencjautomatyczni asystenci są w stanie zasilać system CRM szczegółowymi informacjami o preferencjach zakupowych klientów oraz oczekiwanych formach i terminach kolejnych kontaktów. Dzięki temu możliwe jest skuteczne wyposażenie pracowników działu sprzedaży w wiedzę niezbędną do prawidłowej obsługi klienta i skutecznej sprzedaży. Najbardziej zaawansowane rozwiązania pozwalają także na automatyczny up-sell, co jeszcze bardziej ułatwia pracę sprzedawców.

Warto również wspomnieć, że dzięki inteligentnym asystentom minimalizowany jest czas niezbędny na obsługę, co powoduje znaczne zmniejszenie pracochłonności.

Sprawniejsza i szybsza analiza danych z systemu CRM

Kolejną korzyścią wynikającą z  wykorzystywania automatycznych asystentów jest automatyzacja procesu wprowadzania danych do systemu CRM. Warto wspomnieć, że umożliwia ona minimalizację kosztów, ale zdecydowanie ważniejsza jest inna zaleta takiego rozwiązania. Otóż wykorzystywanie automatów zapewnia kompletność danych w systemie, bo automatyczni asystenci nie filtrują informacji uzyskiwanych od klientów. Minimalizowane jest także ryzyko błędów manualnych.

Dzięki automatyzacji dane z systemu CRM dostępne są w czasie rzeczywistym, co z kolei pozwala na ich natychmiastową analizę i szybkie podejmowanie strategicznych decyzji w obszarze sprzedaży. Pozwala to zarządzającym na niezwłoczne reagowanie na zmieniające się zachowania klientów, zwiększanie ich satysfakcji i w efekcie zwiększanie przychodów firmy. W przypadku braku automatyzacji tak szybkie reakcje nie byłyby możliwe, a więc konkurencyjność firmy byłaby znacznie ograniczona.