wtorek, 25 kwiecień 2023 12:51

Restrukturyzacje przedsiębiorstw a upadłość - różnice

Restrukturyzacje przedsiębiorstw Restrukturyzacje przedsiębiorstw pixabay

W dzisiejszych czasach wiele przedsiębiorstw zmaga się z problemami finansowymi. W sytuacji, gdy tradycyjne metody poprawy kondycji firmy zawodzą, coraz częściej sięgają po restrukturyzację. Jednak nie zawsze jest ona wystarczająca dla ratowania przedsiębiorstwa. Często jedynym rozwiązaniem jest upadłość. W niniejszym artykule omówimy podstawowe różnice między restrukturyzacją a upadłością.

 

Restrukturyzacje - główny cel procesu

Restrukturyzacja firmy to proces mający na celu uniknięcie upadłości przedsiębiorstwa poprzez wypracowanie sposobu rozwiązania trudnej sytuacji dłużnika we współpracy z wierzycielami. Przedsiębiorca, który znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, może poddać się postępowaniu restrukturyzacyjnemu, aby wyjść na prostą.

W postępowaniu restrukturyzacyjnym doradca restrukturyzacyjny lub nadzorca firmy opracowują specyficzny plan, tzw. układ z wierzycielami, który może obejmować odroczenie terminu regulowania zobowiązań, rozłożenie zobowiązań na raty, redukcję i zmniejszenie zobowiązań, konwersję zobowiązań na udziały lub akcje, zmianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego wierzytelność.

Jedną z ważniejszych cech postępowania restrukturyzacyjnego jest brak stygmatyzacji dłużnika, który nie jest w stanie upadłości, lecz w restrukturyzacji. Wierzyciele i partnerzy biznesowi przedsiębiorcy często nie przerywają z nim współpracy, a relacje biznesowe pozostają zachowane. Restrukturyzacja to także wdrożenie i uruchomienie odpowiednich procedur naprawczych, pozwalających dłużnikowi odzyskać zdolność do regulowania swoich zobowiązań i ponownego, niezakłóconego prowadzenia swojego biznesu.

Restrukturyzacja może dotyczyć zarówno osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą, jak i spółek handlowych oraz wspólników spółek osobowych. Fundacja prowadząca działalność gospodarczą również może poddać się postępowaniu restrukturyzacyjnemu.

Ważne jest, że możliwość wdrożenia postępowania restrukturyzacyjnego jest niezależna od winy dłużnika w powstaniu stanu niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością. Postępowanie jest prowadzone szybko i cechuje się jawnością i transparentnością, co gwarantuje wierzycielom pełny wgląd i wiedzę co do podejmowanych przez dłużnika decyzji gospodarczych. W obliczu specyfiki regulacji prawnej niezbędne będzie wsparcie doświadczonych licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych.

Gdy za późno na restrukturyzację - upadłość firmy

Upadłość to proces, który ma na celu zlikwidowanie majątku dłużnika i podział uzyskanych kwot pomiędzy jego wierzycieli. Ogłasza się ją w przypadku, gdy dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań finansowych, a dokładniej, gdy opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Niewypłacalność przedsiębiorstw jest naturalnym elementem rynkowych procesów i nieodłącznym ryzykiem, związanym z prowadzeniem biznesu. Dlatego też ogłoszenie upadłości nie powinno być uważane za porażkę przedsiębiorcy, a raczej za jego szansę na zatrzymanie spirali zadłużenia i rozpoczęcie od nowa.

Warto wiedzieć, że niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak zakaz prowadzenia działalności gospodarczej czy odpowiedzialność karna i odszkodowawcza. Dlatego też decyzja o złożeniu takiego wniosku powinna być poprzedzona dokładną analizą sytuacji i ewentualnie konsultacją z doradcą upadłościowym. Zanim podejmie się decyzję o ogłoszeniu upadłości, warto dokładnie przeanalizować sytuację finansową swojego przedsiębiorstwa oraz skonsultować się z ekspertami.

Podstawowe różnice między restrukturyzacją a upadłością

Jeżeli dokładnie przeczytałeś powyższe akapity, to z pewnością już wiesz, jaka jest podstawowa różnica między restrukturyzacją a upadłością. To oczywiście cel tych postępowań.

Restrukturyzacje mają doprowadzić do uniknięcia bankructwa. Upadłość, z drugiej strony, to proces, który prowadzi do zakończenia działalności firmy, gdy nie jest ona w stanie spłacić swoich długów. W ramach upadłości firma jest likwidowana, a jej aktywa są sprzedawane, aby spłacić wierzycieli.