środa, 04 kwiecień 2018 18:50

Rodzaje separatorów ropopochodnych

Separatory substancji ropopochodnych służą do oczyszczania różnego rodzaju wód, które pochodzą z terenów zagrożonych skażeniem ziemi lub odbiorników wodnych substancjami ropopochodnymi. Przedstawiamy charakterystykę tego typu separatorów oraz ich rodzaje.

Do czego służą separatory ropopochodne?

Separatory ropopochodne stosuje się w celu oczyszczania wód roztopowych, opadowych oraz poprocesowych pochodzących z miejsc, w których w ciągły sposób występuje zagrożenie skażenia odbiorników wodnych lub ziemi ropopochodnymi substancjami, w tym benzyną, olejami mineralnymi i rozpuszczalnikami.

-Separatory substancji ropopochodnych to urządzenia przepływowe, w których dochodzi do mechanicznego oddzielenia olei mineralnych i emulsji od reszty ścieków – wyjaśnia ekspert reprezentujący firmę MiM ZBIORNIKI ze Szczecina.

Dzięki prawidłowo dobranemu separatorowi, czas przetrzymania ścieków wystarcza, by wystąpił przepływ laminarny i flotacja oleju ku powierzchni, na której tworzy on stałą i homogeniczną warstwę, łatwą do usunięcia poprzez odsysanie.

Klasy separatorów

Separatory substancji ropopochodnych dzieli się, względem stopnia separacji, na dwie kategorie:

  • separatory klasy I (koalescencyjne) – dla nich stężenie substancji ropopochodnych na odpływie wynosi powyżej 5 mg/,
  • separatory klasy II (grawitacyjne) – dla nich stężenie substancji ropopochodnych na odpływie wynosi mniej, niż 100 mg/l.

Każdy separator musi obowiązkowo posiadać urządzenia zabezpieczające. Ich zadaniem jest automatyczne odcięcie odpływu ścieków na wypadek zagrożenia. Takim urządzeniem może być np. zamknięcie na odpływie (o wiele bezpieczniejsze od zamknięcia na dopływie do urządzenia), które umożliwia dalsze gromadzenie ścieków w separatorze i przewodach dopływowych po zamknięciu odpływu.

Rodzaje separatorów ropopochodnych

Separatory ropopochodne wykonuje się z żeliwa, betonu, żelbetonu, stali oraz z tworzyw sztucznych. Te żeliwne wymagają zwykle dodatkowej obudowy zanim umieści się je w ziemi. Separatory dzieli się ze względu na wewnętrzną budowę na separatory:

  • z osadnikiem i bez osadnika
  • z by-passem.
  • z wkładem koalescencyjnym,
  • z wkładem koalescencyjnym i dodatkowym adsorberem
  • z zintegrowaną przepompownią ścieków

Wśród separatorów ropopochodnych znaleźć też można takie, które stanowią odrębną grupę, a mianowicie separatory mobilne. Instaluje się je na samochodach lub przyczepach wykorzystywanych do serwisowania prac innych separatorów, bądź w celu usuwania skażeń powodowanych awariami w terenie.