sobota, 01 październik 2022 12:58

Zróżnicowany rozwój transportu towarów

zestawy BDF zestawy BDF pixabay

Transport drogowy jest jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza. Ponad jedna czwarta gazów cieplarniach emitowanych przez kraje Unii Europejskiej pochodzi właśnie z niego.

W ramach polityki zrównoważonego rozwoju transportu podejmowane są więc działania na rzecz ograniczenia jego szkodliwego wpływu. Jednak z czym dokładnie mamy do czynienia.

Nowoczesny transport – szanse i możliwości 

Coraz bardziej świadomie biorąc odpowiedzialność za tworzoną sytuację, branża transportowa – niemal każdy producent przyczep i naczep oraz samochodów – poszukuje rozwiązań, mogących ograniczyć negatywny wpływ na środowisko. Warto zwrócić uwagę na kilka wprowadzanych unowocześnień.

Paliwa alternatywne 

Najpopularniejszym ostatnio aspektem ekologicznego transportu jest wykorzystanie alternatywnych paliw czyli:

  • energii elektrycznej, 
  • wodoru, 
  • biopaliw,
  • paliw syntetycznych i parafinowych,
  • gazu ziemnego (CNG i LNG),
  • gazu płynnego LPG.

Coraz więcej firm produkujących samochody włącza do swojej oferty te zasilane prądem, a sama ich sprzedaż z roku na rok wzrasta. Również w transporcie towarów rozwiązanie to zdobywa coraz większą popularność. Na ulicach pojawiają się hybrydowe czy już nawet elektryczne ciężarówki produkowane przez takie koncerny jak MAN, Scania czy Volvo.

Nowoczesne przyczepy i naczepy 

Często obieranym kierunkiem jest również optymalizacja transportu. Aby ją osiągnąć producenci skupiają się na takich aspektach jak np. masa własna pojazdu czy jego konstrukcja. Unowocześnienia w tym zakresie dają szansę na oszczędność – zarówno czasu jak i pieniędzy przewoźników. Pojazdy o mniejszej masie własnej, takie jak naczepy aluminiowe, czy lekkie zestawy przestrzenne generują także mniejsze zużycie paliwa w trakcie użytkowania.

Innym pomysłem producentów są także np. zestawy BDF (produkowane np. przez  producenta przyczep i naczep GT Trailers) umożliwiające transport intermodalny. Systemy BDF pozwalają na szybką wymianę nadwozia i podjęcie kolejnego ładunku. Przyspiesza to cały proces transportu, a także pozwala na znaczną redukcję emisji spalin.

Powyższe przykłady to tylko niektóre z możliwości jakie implementować mogą firmy transportowe oraz sami producenci w trosce o stabilny rozwój transportu. Pamiętać trzeba, że odpowiedzialność za planetę powinna być ważną kwestią dla wszystkich, gdyż skutki podejmowanych działań będą odczuwalne dla każdego.