poniedziałek, 25 listopad 2019 14:27

CMMS – konieczność czy zbędny luksus?

CMMS CMMS

Od kilku lat rośnie popularność rozwiązań typu CMMS/EAM. Z jednej strony wynika to z tzw. dyrektywy maszynowej, która nakłada restrykcyjne wymogi dotyczące prowadzenia dokumentacji. Z drugiej, coraz więcej firm traktuje służby utrzymania ruchu nie jako coś zbędnego, lecz jako jeden z istotniejszych elementów nowoczesnej firmy produkcyjnej.

Osoby zarządzające dostrzegają realne korzyści płynące z wdrożenia tego typu systemów, które przekłada się nie tylko na poprawę wyniku finansowego firmy, ale także na wiele aspektów funkcjonowania fabryki.

CMMS – konieczność czy zbędny luksus ?

Od kilku lat rośnie popularność rozwiązań typu CMMS/EAM. Z jednej strony wynika to z tzw. dyrektywy maszynowej, która nakłada restrykcyjne wymogi dotyczące prowadzenia dokumentacji. Z drugiej, coraz więcej firm traktuje służby utrzymania ruchu nie jako coś zbędnego, lecz jako jeden z istotniejszych elementów nowoczesnej firmy produkcyjnej. Osoby zarządzające dostrzegają realne korzyści płynące z wdrożenia tego typu systemów, które przekłada się nie tylko na poprawę wyniku finansowego firmy, ale także na wiele aspektów funkcjonowania fabryki.

Rola i zadania systemów CMMS

CMMS - Computernised Maintenance Management Systems - to inaczej systemy komputerowego wsparcia zarządzania utrzymaniem ruchu.  Do głównych zadań CMMS należy m.in.:

  • zarządzanie dokumentacją techniczną oraz zasobami technicznymi (maszynami, sprzętami, aparaturą i infrastrukturą techniczną),
  • harmonogramowanie planowych konserwacji, okresowych przeglądów itp.,
  • tworzenie raportów i statystyk,
  • prognozowanie zużycia i ryzyka awarii sprzętów i maszyn,
  • reagowanie na nieplanowane usterki i awarie, 
  • prowadzenie gospodarki magazynowej Utrzymania Ruchu (UR),
  • zarządzanie zamówieniami części zamiennych i materiałów.

Korzyści wynikające z wdrożenia CMMS

Wdrożenie systemów niesie za sobą wiele pozytywnych zmian w organizacji codziennej pracy. Z perspektywy działania całej firmy do najistotniejszych korzyści należy na pewno minimalizacja przestojów i efektywne wykorzystanie maszyn. Dzięki bieżącej kontroli stanu parku maszynowego, prognozom zużycia i analizie ryzyka a także przypomnieniom o planowych działaniach serwisowo-naprawczych redukowana jest znakomita większość awarii i nieplanowanych przestojów. Wpływa to na zwiększenie dostępności maszyn i optymalne wykorzystanie zasobów i materiałów. Oczywiście ma to również przełożenie na aspekt finansowy.  Redukcja kosztów utrzymania parku maszynowego – w wyniku mniejszej ilości przestojów, awarii i napraw – poprawia wynik finansowy firmy i zmniejsza realny koszt wyrobu. Warto wziąć też pod uwagę fakt, że „oszczędności” w postaci przeczekiwania drobnych napraw bardzo często powodują uszkodzenia kolejnych elementów i podzespołów, co znacząco podraża całościowy koszt koniecznej już naprawy  a dodatkowo uniemożliwia wykonanie zlecenia na czas. Dzięki CMMS eliminowane jest to błędne koło. Kolejną, nie mniej istotną kwestią jest ułatwienie zarządzania personelem UR. System CMMS usprawnia zarówno organizacje pracy jak i rozliczanie pracowników. Mniej awaryjna fabryka to wiarygodny dostawca i partner biznesowy a w dzisiejszych czasach PR jest równie ważny co sprawne systemy. Niezadowolony klient to gwarancja negatywnego rozgłosu a nie o taki przecież zabiegają firmy.

Bariery hamujące decyzje o wdrożeniu CMMS

Mimo że świadomość technologiczna jest coraz większa nadal wiele firm nie posiada CMMS i innych rozwiązań systemowych. Najczęstszą barierą jest niewiedza lub błędne przekonania. CMMS, w postrzeganiu części firm to zbędny wydatek, którego miejsce nadal efektywnie może zajmować dokument papierowy lub arkusz kalkulacyjny. Takie założenie uniemożliwia jednak podejście aktywne i prewencyjne zmuszając do działania reaktywnego –  „gaszenia pożarów” i nie wyciągania wniosków z zaistniałych wydarzeń czy awarii. Działania reaktywne w porównaniu do prewencji podnoszą koszty nawet kilkakrotnie. 

Drugą barierą są właśnie koszty, a konkretniej założenie że CMMS jest drogą i niepewną inwestycją. Nic bardziej mylnego, ponieważ oferta dostawców jest zróżnicowana i elastyczna - zarówno średnie jak i małe firmy znajdą coś dla siebie.

CMMS od OptiMES

OptiMES to zespół profesjonalistów, którzy od 14 lat zajmują się optymalizacją i wdrożeniami w firmach produkcyjnych. Owocem ich doświadczenia i pasji jest kompleksowy system OptiMES, który wspiera zarządzanie produkcją we wszystkich kluczowych obszarach. Wśród pięciu praktycznych modułów znajduje się m.in. CMMS. System jest tak zaprojektowany, aby wszystkie moduły mogą być wdrażane oddzielnie zapewniając klientowi pełną dowolność. Najlepsze efekty daje jednak połączenie ich możliwości. OptiMES to całkowicie polski system Jego ogromną zaletą jest kompleksowość i prostota w jednym. Nie zawiera od zbędnych dodatków i funkcji nieprzydatnych w polskich warunkach. Wszystkie moduły dostosowane są do naszych realiów rynkowych, adresują potrzeby klientów i są intuicyjne w obsłudze.