sobota, 12 czerwiec 2021 17:00

Woda

Podczas konferencji specjaliści z zakresu ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wodnego wypowiedzieli się w tematach dotyczących wody, jej funkcjonowania, oszczędzania, wpływu na otaczający nas świat oraz konsekwencji jej braku.

 Zasoby wodne Polski to temat pomijany i nieznany opinii publicznej.

W ocenie wiele osób Polska nie ma problemów z dostępem do wody. Prawda jest zupełnie inna.

Polska pod względem zasobów wodnych jest na tym samym poziomie co Egipt.

Oznacza to, że na jednego mieszkańca Polski przypada zaledwie ok. 1600 m3 wody rocznie.

Fundacja Polska Ziemia w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-społecznej “Nie Przelewaj”, której celem jest podnoszenie świadomości społecznej, związanej z szeroko pojętą tematyką wodną zorganizowała konferencję prasową “Bezpieczeństwo wodne kraju”.

Podczas konferencji specjaliści z zakresu ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wodnego wypowiedzieli się w tematach dotyczących wody, jej funkcjonowania, oszczędzania, wpływu na otaczający nas świat oraz konsekwencji jej braku.

Zaproszeni naukowcy w czterech panelach omówili zagadnienia dotyczące wody.

Były to następujące działy: woda jako podstawowy element bezpieczeństwa kraju, melioracja gruntów i regulacja rzek a przyroda, czy oszczędzanie wody ma sens?, racjonalne gospodarowanie wodą.

Przyjęcie takiej formy pozwolił każdemu z prelegentów na swobodną i merytoryczną wypowiedź oraz przedstawienie omawianej problematyki.

Warto również podkreślić, że Wody Polskie pracują obecnie nad planami przeciwdziałania suszy, ale już niedługo zostanie zaprezentowany „katalog dobrych praktyk”.


Przygotowane materiały pozwolą nauczyć społeczeństwo jak prawidłowo korzystać z wody, aby wykorzystywać ją w odpowiedni sposób i tym samym walczyć ze zjawiskiem suszy.

Niezwykle potrzebnym i cennym głosem w spotkaniu był wykład dr Grzegorza Chociana, który „wyprostował” panujące w społeczeństwie mity dotyczące rzek.

Najbardziej poważnym zarzutem kierowanym przez środowiska ekologiczne jest „betonowanie rzek”.

Jak wyjaśnił prelegent „betonowanie rzek” to mit i w Polsce to zjawisko nie ma miejsca. Tego rodzaju praktyki są stosowane w Azji, gdzie jak mówił prelegent „na rzekach wyrastają miasta”