poniedziałek, 16 styczeń 2017 16:35

W jakim wieku przechodzi się na emeryturę w wybranych krajach europejskich?

Emerytura – coraz częściej wskazuje się w wielu krajach na wydłużenie wieku, w którym się pracuje. Związane jest to z wydłużeniem się czasu życia ludzi oraz zachowaniem dobrego zdrowia nawet w późnym wieku, co pozwala dłużej być aktywnym zawodowo. W jakim wieku przechodzi się na emeryturę w różnych krajach europejskich?


W Polsce obecnie powrócono do poprzedniego systemu przechodzenia na emeryturę. Dla kobiet jest to 60 lat, dla mężczyzn 65. Jak się okazuje, po przeanalizowaniu tendencji w innych krajach, to ta jest sprzeczna w ogólnoeuropejskim trendem, gdyż w większości krajów europejskich wiek emerytalny jest podnoszony, między innymi ze względu na kwestie podane wyżej. Chodzi tutaj w szczególności o kraje Europy Zachodniej. Dla przykładu w Irlandii wiekiem uprawniającym do przejście na emeryturę jest 66 lat w Islandii 67, podobnie sytuacja wygląda w Norwegii czy Portugalii i Grecji.

W Niemczech jest to 65 lat dla obu płci. Jednak coraz częściej płyną doniesienia z tego kraju, że do roku 2080 wiek emerytalny będzie stopniowo podnoszony, by w określonym momencie wynosić 71 lat. Patrząc na te analizy można dojść do jeszcze jednego wniosku – w Polsce obecnie jest obecnie jeden z najniższych wieków emerytalnych jeśli chodzi o kraje wchodzące w skład Unii Europejskiej. Wśród krajów z niższym wiekiem emerytalnym można wymienić przede wszystkim Ukrainę, gdzie wiekiem emerytalnym dla mężczyzn dla mężczyzn jest 60 lat, dla kobiet 57, zaś jeśli chodzi o Białoruś to mężczyźni przechodzą tam na emeryturę w wieku 60 lat a kobiety 55 lat.

Podejrzewać można, że w związku z wydłużającym się czasem życia, nie tylko w Niemczech będzie znacznie podwyższany poziom wieku emerytalnego. Zmiany związane z systemami emerytalnymi zapowiadają już także takie kraje jak Słowacja, która pragnie również wprowadzić zmiany mające na celu ujednolicenie wieku emerytalnego dla obu płci. Po zmianach wynosiłby on 62 lata (obecnie jest to 62 lata dla mężczyzn, a dla kobiet 58 i 3 miesięce).