piątek, 27 maj 2022 13:35

Trudna młodzież – jak można jej pomóc?

Harmonia LUX MED Harmonia LUX MED pixabay

Trudna młodzież to szeroki termin. Może oznaczać nastolatka, który ma problemy z emocjami, sięga po używki, podejmuje się prób samobójczych lub wagaruje. Rodzice w tego typu sytuacjach często bywają zagubieni lub mają problemy wychowawcze. To znak, że trzeba zgłosić się do specjalisty

Jakie trudności czekają na młodzież?

Okres dojrzewania jest niezwykle trudny. Nastolatek mierzy się z wieloma zmianami w jego ciele, odczuwa wpływ hormonów, przez co bywa rozchwiany emocjonalnie. Pojawia się bunt wobec autorytetów, takich jak rodzice czy nauczyciele. Rośnie z kolei wpływ grupy rówieśniczej na adolescenta, przez którą może spotkać się on z używkami. Zdarza się, że nastolatek ma problemy z prawem, nie kontroluje swojej agresji, co może negatywnie zaważyć na jego przyszłości. Staje się on także bardziej świadomy, szuka swojej tożsamości, co w świecie pełnym różnych bodźców oraz informacji wcale nie jest łatwe. Niektórzy nastolatkowie borykają się z samotnością oraz agresją ze strony grupy rówieśniczej, np. z powodu swojej orientacji seksualnej

Jak pomagać trudnej młodzieży?

Trudnej młodzieży można pomagać na wiele sposobów. Rodzice, którzy czują, że mają problemy wychowawcze, mogą zgłosić się na konsultację do psychologa lub pedagoga. W wielu sytuacjach zaleca się, aby nastolatek uczestniczył w terapii. W zależności od problemu, może ona skupiać się na budowaniu asertywności, uczeniu się sposobów opanowywania agresji, akceptacji swojego nowego "ja"czy zwiększaniu odporności psychicznej. Psycholog może w leczenie włączać także rodziców, organizując wspólne sesje, na których są omawiane bieżące problemy rodziny.

Gdzie szukać specjalisty od trudnej młodzieży?

Osoba, która pracuje z trudną młodzieżą powinna mieć wykształcenie psychologiczno-pedagogiczne oraz doświadczenie zawodowe. Niektórzy wybierają się na konsultację do specjalisty znajdującego się w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Można również zgłosić się do poradni zdrowia Harmonia LUX MED (https://harmonia.luxmed.pl/), gdzie pracują psychologowie będący w stanie przeprowadzić diagnozę nastolatka oraz ustalić plan leczenia. Ostatnią opcją jest skorzystanie z prywatnego gabinetu, w takim przypadku należy jednak dokładnie sprawdzić kwalifikacje osoby, która w nim przyjmuje.

Problemów nastolatków nie wolno bagatelizować. Choć wiele z nich mija z czasem, niektóre mogą prowadzić do rozwoju zaburzeń psychicznych, prób samobójczych, uzależnienia czy problemów z prawem. Lepiej więc zgłosić się do psychologa, który podpowie, jak pomóc nastolatkowi oraz wesprze go w trudnym okresie dojrzewania.