wtorek, 18 grudzień 2018 11:34

Czym są badania nieniszczące?

Badania nieniszczące Badania nieniszczące

Badania nieniszczące są podstawową metodą sprawdzenia, czy materiały użyte w produkcji podzespołów i elementów faktycznie należą do najwyższej klasy surowców. Dzięki temu jesteśmy w stanie uniknąć awarii sprzętów i maszyn – szczególnie tych, których nieprawidłowe funkcjonowanie może zagrażać życiu ludzkiemu, ale nie tylko.

Gdzie są stosowane badania nieniszczące?

Są stosowane w branży:

 • lotniczej,

 • hutniczej,

 • motoryzacyjnej,

 • energetycznej,

 • petrochemicznej,

 • kolejnictwie.

Dzięki nim nie musimy decydować się na postój w produkcji czy kosztowne dla nas wstrzymanie pracy maszyny ze względu na wykonanie takich badań. Możemy je wykonać w trakcie jej funkcjonowania. Są szybkie i efektywne, a także nie powodują zmian w strukturze materiału czy sposobie funkcjonowania. Wykrywają nieciągłości powierzchniowe, takie jak pęknięcia, które mogą spowodować awarie maszyny, a nawet niebezpieczne dla ludzi konsekwencje. To jednak nie wszystko. Często mamy do czynienia z uszkodzeniami, które nie są widoczne i znajdują się w warstwie podpowierzchniowej. One także zostaną wykryte.

Urządzenia dostępne do badań nieniszczących

Istnieje wiele urządzeń, które pozwolą przeprowadzić szybkie badanie. Mogą to być narzędzia:

 • ręczne,

 • samobieżne,

 • przenośne,

 • stacjonarne,

 • zautomatyzowane i zrobotyzowane.

Dobór odpowiedniej metody zależy od charakterystyki badanej maszyny. Często niemożliwe jest wykorzystanie badań za pomocą aparatury stacjonarnej czy automatycznej. Wśród tych urządzeń znajdują się defektoskopy, czujniki badające powierzchnię, systemy RT i CT, linie penetracyjne, ławy magnetyczne czy myjki ultradźwiękowe lub natryskowe. Najczęściej sprawdza się stan i wytrzymałość:

 • odlewów,

 • odkuwek,

 • spoin,

 • prętów,

 • kompozytów,

 • zbiorników magazynowych,

 • rurociągów.

Przed wyborem firmy odpowiedzialnej za badania nieniszczące, warto zwrócić uwagę na gwarancje i certyfikaty, które posiadają stosowane maszyny. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że nasze podzespoły zostały zbadane poprawnie, a otrzymane rezultaty są zgodne z prawdą.

Jakiego badania potrzebujesz?

Warto zwrócić uwagę, że istnieje wiele rodzajów badań, które umożliwiają nam nie tylko sprawdzenie elementów z różną dokładnością, skupiając się na najważniejszych aspektach. Są to badania:

 • wizualne – wykorzystują narzędzia optyczne, które są wykorzystywane przez człowieka do detekcji uszkodzeń powierzchniowych w materiale – sprawdzają się do wykrywania widocznych pęknięć czy załamania struktury,

 • penetracyjne – tu wykorzystywane są specjalne barwniki i substancje fluorescencyjne, które wnikają w materiał i dają nam obraz wszystkich nieciągłości materiałowych,

 • magnetyczno-proszkowe – obiekty są wkładane w pole magnetyczne stałe lub przemienne, po czym za pomocą proszków sprawdzany jest strumień rozproszenia magnetycznego,

 • radiograficzne – przedmiot jest bombardowany promieniowaniem gamma lub rentgenowskim, po czym rejestrowany jest jego obraz i radiogram, który wskaże wszystkie uszkodzenia w strukturze materiału,

 • ultradźwiękowe – w obiekt wprowadzane są fale ultradźwiękowe, które odbijają się od wszystkich nieciągłości i załamań, dzięki czemu można sprawdzić, czy materiał na pewno nie ma żadnych uszkodzeń lub pęknięć niewidocznych gołym okiem.

Badania nieniszczące, choć wydają się skomplikowane, wykorzystują prawa fizyki do sprawdzenia, czy nasze maszyny są nieuszkodzone, a przede wszystkim bezpieczne dla człowieka. Bez nich słyszelibyśmy o wiele częściej o katastrofach lotniczych czy awariach elektrowni. Z powodzeniem są wykorzystywane na liniach produkcyjnych, dzięki czemu nie musimy martwić się przestojem w produkcji. A jak często Ty sprawdzasz swoje maszyny opisywanymi wyżej metodami?