czwartek, 28 listopad 2019 12:28

Edukacja spersonalizowana – sekret twórczej edukacji

Duża część nauczycieli, trenerów, dydaktyków ma bardzo często poczucie, że w pracy musi się codziennie starać jeszcze bardziej. Starać się bardziej niż uczniowie, studenci, uczestnicy szkoleń. Niestety pomimo ogromny starań, efekty nie są satysfakcjonujące. Sprawdź, gdzie tkwi przyczyna.

Czy wiesz co jest najważniejsze w twórczej edukacji? Oto sekret.

Czy Ty także masz poczucie nieustannego starania się? Bezustannie szukasz nowych rozwiązań motywacyjnych? Często, jednak pomimo usilnych działań, efekt nie jest zadawalający ani po stronie ucznia, ani nauczyciela. Gdzie tkwi przyczyna? Prawdopodobnie, w tym, że szkoła właściwie się nie zmienia (pomimo nieustannej reformy jej ram), a świat bardzo. Każdego dnia.

Na zmiany, które obserwujemy bezustannie w dużej mierze odpowiadają, w różnym zakresie, tzw. szkoły, podejścia alternatywne w edukacji. Przykładowe formuły to: szkoły Montessori, demokratyczne, coaching, tutoring, mentoring, facylitacja. Otóż, podejścia te dysponują narzędziami, zasadami, które kompleksowo wdrożone przynoszą naprawdę niezłe rezultaty uczniom, studentom, nauczycielom i sprawiają, że edukacja na nowo nabiera rumieńców.

Edukacja spersonalizowana dr Beaty Master

Esencję tych podjeść można znaleźć w książce, która stanowi swoisty kurs dydaktyczny i trenerski, dr Beaty Master: „Edukacja spersonalizowana. Tutoring. Coaching. Mentoring. Edukacja domowa”. Autorka, dzieli się w niej swoimi „sekretami” efektywnej edukacji, prowadzenia szkoleń, tutoringu bazując na swoim doświadczeniu i wiedzy. Wszystko ujęte w dziesięciu rozdziałach, które niejako stanowią odpowiedź na czynniki sekretu efektywnej edukacji.

 Edukacja spersonalizowana dr Beaty Master

Edukacja spersonalizowana dr Beaty Master

Zasady efektywnej edukacji:

1. Nie pracuj ciężej niż Twój uczeń, student.

2. Pracuj na dobrej rozwojowej relacji.

3. Prowadź spotkania, zajęcia w sposób, który zachęca do samodzielności i uruchamia motywację wewnętrzną.

4. Uzgodnij z uczniem/studentem wspólnie zasady na jakich będzie się uczyć, poznawać świat, czyli wypracujecie wspólny kontrakt.

5. Poznaj skuteczne sposoby prowadzenia spotkań, rozmów z uczniem/studentem.

6. Pracujcie na celach, wyznaczajcie kierunki rozwoju.

7. Twórz twórcze, rozwojowe i motywujące pytania, które budzą naturalna ciekawość i zachęcają do dyskusji.

8. Udzielaj konstruktywnej informacji zwrotnej, które sprawia, ze uczeń/student wzrasta – stosuj ją zamiast oceny.

9. Pogłębiaj swój warsztat narzędzi, ćwiczeń rozwojowych, interpersonalnych.

10. Pogłębiaj swój warsztat narządzi, ćwiczeń w obszarze rozwijania pasji naukowych, merytorycznych.

 

Książka dla dydaktyków, nauczycieli, trenerów, rodziców

Aby te zasady wdrożyć w życie, trzeba się sporo nauczyć i odważyć na zmianę. Potrzebny jest solidny plan i rozwinięcie swoich kompetencji. Może Ci w tym, w bardzo dużym stopniu pomóc książka „Edukacja spersonalizowana” dr Beaty Master. Znajdziesz w niej:

 • ponad 400 stron bogatych w treści merytoryczne stron

 • 40 ćwiczeń z załącznikami

 • 14 rysunków - modeli wspierających i wyjaśniających proces uczenia się

 • 13 tabel zawierających wspierające wskazówki dla tutora, coacha, mentora, nauczyciela

 • przykładowe dialogi z realnych procesów, które prowadziłam

 • szereg wskazówek

 • 10 rozdziałów i wiele ważnych pytań

 

Dla kogo jest ta książka?

 • przede wszystkim dla osób zajmujących się edukacją spersonalizowaną: TUTORÓW, COACHÓW, MENTORÓW, OSÓB PROWADZĄCYCH EDUKACJĘ DOMOWĄ

 • dla wszystkich nauczycieli, wykładowców, edukatorów, trenerów

 • ....a także dla rodziców

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, poszerzyć warsztat dydaktyczny, trenerski, coachingowi i tutorski szczegóły znajdziesz w „Edukacji Spersonalizowanej”.

 

Artykuły powiązane

 • Szkoła policealna - postaw na wykształcenie!

  Dylematy związane z dalszą edukacją po ukończeniu szkoły średniej potrafią spędzać sen z powiek. Czy powinienem za wszelką cenę iść na studia? Jak odnaleźć się na współczesnym rynku pracy, o którym wiadomo tylko jedno - jest bardzo zmienny i nieprzewidywalny. Inwestować w siebie na wyczucie, czy kierując się twardymi danymi?

 • Egzaminy SAT – warunek aplikacji na studia w USA

  Aby aplikować na studia undergraduate w Stanach Zjednoczonych, prawie zawsze trzeba podejść do testów SAT. Są to standaryzowane egzaminy zdawane na koniec szkoły średniej w USA. Ich celem jest sprawdzenie, czy uczniowie posiadają wiedzę, umiejętności i poziom inteligencji niezbędne do podjęcia nauki na uczelni wyższej w Stanach Zjednoczonych.

 • 10 powodów, dla których warto się uczyć angielskiego

  Nauka języka angielskiego https://www.britishschool.pl/lomianki jest ważna – ciężko znaleźć osobę, która temu zaprzeczy. Niestety wiele osób, wciąż nie może znaleźć wystarczającej motywacji, aby zrobić pierwszy krok do osiągnięcia płynności w języku obcym. Dlaczego więc warto zapisać się na kurs języka angielskiego?

 • Obowiązki opiekunki osób starszych w Niemczech

  Podejmując decyzję o pracy w opiece jednym z podstawowych pytań, jakie sobie zadajemy jest pytanie o zakres obowiązków. Co będziemy musieli robić w domu podopiecznego i w czym mu pomagać? Można powiedzieć, że ile przypadków, tyle odpowiedzi i różnych historii opiekunek. Istnieje jednak dość ścisła, konkretna lista obowiązków opiekunki osób starszych.

 • Recykling makulatury - dlaczego się opłaca?

  Na przełomie XX i XXI w. zostaliśmy zasypani tworzywami sztucznymi. Zaczęliśmy pakować w torebki foliowe zakupy, kanapki do pracy, posiłki. Plastikowymi butelkami wyparliśmy tłukące się szklane. Drewniane zabawki przestały się podobać, nawet meble (np. krzesła, stoliki w przedszkolach) przestały być produkowane z naturalnego surowca.