czwartek, 20 luty 2020 12:44

Egzaminy SAT – warunek aplikacji na studia w USA

Egzaminy SAT Egzaminy SAT

Aby aplikować na studia undergraduate w Stanach Zjednoczonych, prawie zawsze trzeba podejść do testów SAT. Są to standaryzowane egzaminy zdawane na koniec szkoły średniej w USA. Ich celem jest sprawdzenie, czy uczniowie posiadają wiedzę, umiejętności i poziom inteligencji niezbędne do podjęcia nauki na uczelni wyższej w Stanach Zjednoczonych.

Podejdź do egzaminów jak najszybciej i spełnij marzenie o nauce za oceanem!

SAT – podstawowe informacje o amerykańskiej maturze

Egzaminy Scholastic Assessment Test, czyli SAT I – Reasoning Test oraz SAT II – Subject Test można porównać do polskiej matury. Obejmują wiedzę z zakresu czytania, pisania, znajomości języka angielskiego, matematyki oraz wybranych przedmiotów. Testy organizuje, układa i sprawdza College Board, organizacja zrzeszająca uniwersytety w USA i dbająca o wysoki poziom edukacji w Stanach Zjednoczonych. W przypadku większości amerykańskich uczelni, podejście do egzaminów SAT jest obowiązkowe dla osób, które chcą aplikować na 4-letnie studia undergraduate kończące się tytułem Bachelor w USA. Testy te mają sprawdzić, czy kandydat posiada niezbędne do nauki na uniwersytecie umiejętności.

 

Kiedy powinno się podejść do egzaminów SAT

Rekrutacja na studia w Stanach Zjednoczonych przebiega nieco inaczej niż w Polsce, podanie wysyła się dużo wcześniej. Terminy upływają zwykle z końcem grudnia. Dlatego, aby ubiegać się o miejsce na amerykańskiej uczelni od razu po maturze, podanie trzeba złożyć już na początku ostatniej klasy liceum. Oznacza to, że do testów SAT także należy podejść odpowiednio wcześniej. W Polsce są 4 terminy w ciągu roku, w których można zdawać egzaminy SAT, a na wyniki czeka się około 3 – 4 tygodni. Najpóźniej, kiedy powinno się podejść do testów to w grudniu, jednak jest to już termin „last-minute”. Należy także pamiętać, że w czasie rejestracji online na wybrany termin, okaże się, że jest on już zapełniony i trzeba poczekać na następny, dlatego raczej nie powinno się czekać do ostatniej chwili, a podejść to testów możliwie jak najszybciej, nawet pod koniec pierwszej klasy liceum lub w drugiej. SAT można poprawiać wielokrotnie, w celu osiągnięcia jak najwyższego wyniku. W Polsce "amerykańską maturę" można zdawać w Warszawie, Gdańsku i Krakowie.

          

Struktura egzaminów SAT

Przed podejściem do SAT trzeba dobrze poznać strukturę i formę egzaminów, aby wiedzieć, czego spodziewać się na testach i z jakiego zakresu materiału należy się przygotować. SAT Reasonig Test sprawdza podstawową znajomość języka oraz zdolności matematycznych, a SAT Subject Test dotyczy poszczególnych przedmiotów. Każdy bez względu na narodowość podchodzi do takiego samego testu. W jednej sesji egzaminacyjnej można przystąpić do 3 testów (czyli na przykład SAT I oraz dwóch SAT II).

SAT I – Reasoning Test – główny egzamin składa się z 3 części, każda z nich dotyczy innej umiejętności:

  • Evidence-Based Reading and Writing, czyli czytanie i znajomość języka angielskiego. Na moduł przeznaczona jest 1 godzina i 40 minut, trzeba w tym czasie odpowiedzieć na około 100 pytań wielokrotnego wyboru oraz zadań na zasadzie uzupełniania, dopasowania etc. Pierwsza część dotyczy czytania ze zrozumieniem i udzielenia odpowiedzi na postawie krótkich tekstów z różnych dziedzin naukowych. Następnie trzeba rozwiązać zadania językowe odnoszące się do gramatyki, słownictwa, interpunkcji i interpretacji. Można zdobyć maksymalnie 800 punktów.
  • Mathematics – zadania z zakresu podstawowej matematyki. Moduł obejmuje 45 pytań zamkniętych i 13 otwartych, na których ukończenie jest 80 minut. Kalkulatora można używać tylko do rozwiązania części zadań, nie jest on dostępny przez cały czas. Pytania dotyczą algebry, analizy danych, rachunku prawdopodobieństwa. Niezbędne jest strategiczne myślenie. Najważniejsze w tej części jest dokładne, precyzyjne i uważne czytanie poleceń, które często ułożone są w podchwytliwy sposób. W sumie do uzyskania jest również 800 punktów.
  • Essay – jest to element opcjonalny, jednak często wymagany przez uczelnie, wiec warto do niego przystąpić. Na napisanie eseju jest 50 minut i dotyczy on podanego zagadnienia na podstawie fragmentu testu. Trzeba dokonać analizy treści, wyciągnąć wnioski i je uargumentować.

SAT II – Subject Test – egzamin dotyczący wybranego przedmiotu. Jeden test trwa 60 minut. Zwykle uczelnie wymagają dwóch, ale trzeba sprawdzić na stronie wybranego przez siebie uniwersytetu (na Harvard konieczne jest zdanie trzech różnych SAT Subject Test). Uczniowie mają do wyboru w sumie 20 przedmiotów między innymi takich jak matematyka rozszerzona, fizyka, biologia, chemia, historia USA, literatura USA, języki obce. Studenci Polscy przystępujący do SAT II powinni wybrać zagadnienia neutralne takie jak przedmioty ścisłe lub języki, zamiast literatury czy historii USA, ponieważ te tematy będą wymagały dużo więcej nauki, gdyż nie są prowadzone w polskich szkołach.

Czy testy SAT są trudne?

Egzaminy SAT nie są trudne. Zakres wiedzy merytorycznej jest podstawowy, nie powinien sprawiać problemu polskim uczniom nawet już na początku liceum. Ważne jest jednak, aby zapoznać się ze strukturą testów oraz specyfiką zadań, które mogą być zaskoczeniem. SAT nazywany jest często testem na inteligencję, ponieważ w większym stopniu niż wiedzę, sprawdza umiejętność wykorzystywania podstawowych zagadnień w sposób, kreatywny i sprytny. Poziom języka angielskiego to B2.

Przygotowanie do SAT

 Poza przygotowaniem merytorycznym, czyli bardzo dobrym opanowaniem podstawowej wiedzy matematycznej oraz językowej nauczanej w szkole, trzeba nauczyć się sposobów rozwiązywania zadań SAT. Technik jest wiele, a ich znajomość umożliwi sprawne i szybkie odpowiadanie na pytania egzaminacyjne. Najskuteczniejszą metodą przygotowania się do amerykańskiej matury jest zakupienie podręczników do SAT oraz rozwiązywania jak największej ilości przykładowych testów online. Dzięki wiedzy zawartej w książkach oraz praktyce każdy jest w stanie przyzwyczaić się do specyfiki zadań i osiągnąć zadawalający wynik. Drugim ważnym elementem, który trzeba opanować to zarządzanie czasem, który jest bardzo ograniczony. Na jedno pytanie przypada średnio minuta. Presja wywołuje stres, który skutkuje błędami, nie ma czasu na zastanawianie się i odpoczynek między zadaniami, ani na zebranie myśli. Przyzwyczajenie się do tego faktu, pozytywnie wpłynie na możliwości i uzyskany wynik. W Polsce oferowane są kursy przygotowujące do egzaminu SAT, w ramach których specjaliści i doświadczeni nauczyciele mówią, na co zwrócić szczególną uwagę, jak podchodzić do rozwiązywania zadań, powtarzają materiał ogólny oraz przygotowują pod kątem językowym.

Jeżeli chodzi o merytorykę, bardzo ważna jest nauka nietypowych słówek zawartych w książkach do SAT, na które kładziony jest wyjątkowy nacisk, a także opanowanie nazw pojęć matematycznych w języku angielskim, co jest z kolei niezbędne do rozwiązania zadań w drugiej części testu.

Koszty SAT

Cena testów SAT dla Polaków to 86 dolarów w wersji bez eseju lub 100 dolarów w całości. Natomiast SAT Subject Test kosztuje 46 dolarów za każdy wybrany przedmiot. Opłata za rejestrację online wynosi $26 i pozwala na przystąpienie do 3 testów.