środa, 09 styczeń 2019 12:01

Jaki był pierwszy na świecie sport?

Aby odpowiedzieć na pytanie, który sport pojawił się na świecie jako pierwszy, warto najpierw dokładnie zdefiniować to pojęcie. SportAccord, która jest ogólnoświatową organizacją patronacką wszystkich międzynarodowych federacji sportowych, definiuje sport, stosując następujące kryteria:

- Sport powinien mieć element konkurencji

- Uprawianie sportu nie powinno być szkodliwe dla żadnego żywego stworzenia

- Nie powinien polegać na sprzęcie dostarczanym przez jednego dostawcę

- Sport nie powinien zależeć od szczęścia

- Rywalizacja może być zarówno fizyczna jak i umysłowa

Jak więc widać pod powyższe kryteria da się podciągnąć wiele ludzkich aktywności, a ludzie uprawiali sporty na długo przed tym, jak powstał pierwszy sklep sportowy.

Czy polowanie było pierwszym sportem na świecie?

Polowanie, będące działaniem, które było kluczowe dla wczesnych ludzi, często było uznawane jako pierwszy sport na świecie. Wiele polowań nadal przez niektóre kręgi uważanych jest za sport, ale jeśli weźmiemy pod uwagę jego wspomnianą wyżej definicję, to nie da się ich podciągnąć pod ten termin.

Na polowaniu nie ma elementu konkurencji (zwierzę, na które się poluje, może uciec i przetrwać, ale w żaden sposób nie pokona ono myśliwego). Polowanie jest również ze swej natury szkodliwe dla innych żywych stworzeń. Dlatego też polowanie powinno być postrzegane przede wszystkim jako działanie kluczowe dla przetrwania człowieka na wczesnym etapie cywilizacji, ale nie jako sport. Zresztą dowody mamy również niejako "pod nosem" – wystarczy odwiedzić pierwszy lepszy sklep sportowy aby stwierdzić, że sprzętu i broni do polowania w nim nie ma.

Dwóch zawodników na podium

Tak naprawdę nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, co było pierwszym sportem na świecie, ale są dwa, które wyróżniają się jako główni rywale i mają równe prawa do bycia nazywanym "tym pierwszym". Zarówno bieganie, jak i zapasy mogą w równym stopniu pretendować do tego tytułu ze względu na fakt, że w jaskiniach Lascaux w południowo-zachodniej Francji znajdują się paleolityczne malowidła naskalne, które przedstawiają zarówno zapasy, jak i sprint.

Zostały one namalowane ponad 17 000 lat temu. Zapasy uwieczniono również na neolitycznych malowidłach jaskiniowych w Mongolii. Dzieło to pochodzi z ok. 7000 roku przed naszą erą i wyraźnie widać na nim mecz zapaśniczy obserwowany przez widzów. Zaraz za zapasami i bieganiem znajduje się łucznictwo, którym człowiek zaczął parać się tysiące lat temu i robi to do dzisiaj – sklepy sportowe wciąż oferują łuki. Tylko ogólnie przypominają one swoich przedwiecznych protoplastów, niemniej fakt pozostaje faktem: łucznictwo to jeden z najstarszych wciąż uprawianych sportów.

Sprzęt sportowy, zarówno do sportów starych i nowych – znajdziesz zawsze na Sport-home.pl.