poniedziałek, 25 luty 2019 13:38

Najpopularniejsze kierunki studiów

-Teraz matura! Młodzi ludzie bardzo często na tym etapie swojego życia mają ogromny problem z podjęciem ważnych życiowych decyzji. Nasz system edukacji ich niestety nie rozpieszcza, młodzież musi posiadać szeroką wiedzę i "kuć na pamięć", by zdawać i zaliczać przedmioty, natomiast jeśli chodzi o egzamin maturalny - tu punktowana jest samodzielność, myślenie i kojarzenie faktów.

Ten dysonans powoduje bardzo często, że maturzyści nie radzą sobie na tym egzaminie. Matura język polski to kolejny problem, ponieważ młodzież nie czyta, albo czyta bardzo mało. Jeśli chodzi o umiejętność porównywania bohaterów literackich z różnych lektur lub ogólne spojrzenie na literaturę różnych epok - pojawia się niemały problem. Ale przecież zawsze można liczyć na analizę tekstu literackiego lub czytanie ze zrozumieniem i pytania do tekstu. Matura z języka polskiego nie jest więc aż takim problemem, jak chociażby matematyka. Matura to dopiero pierwszy etap, a większość młodzieży nie potrafi sprecyzować swoich zainteresowań na tym etapie. Co za tym idzie, nie potrafią wybrać kierunku studiów i bardzo często wzorują się na kolegach. Niestety, jest to bardzo popularna praktyka, która bardzo często prowadzi do przykrych rozczarowań na studiach, zmiany kierunków, zanim trafi się właśnie na to, co chce się robić w swoim życiu. Nasze repetytorium maturalne, jeśli chodzi o wybór najpopularniejszych kierunków studiów może być dla nich wskazówką. W 2018 roku najpopularniejsze kierunki studiów wiązały się głównie z Internetem, systemami informatycznymi. Więc, jeśli chodzi o najpopularniejsze kierunki studiów na studiach stacjonarnych to ranking przedstawia się następująco:

 -informatyka,

 -zarządzanie,

 -psychologia,

 -ekonomia,

-prawo,

-automatyka i robotyka,

-finanse i rachunkowość

-filologia angielska,

-budownictwo

-pedagogika

-kierunek lekarski,

-mechanika i bud. maszyn

-logistyka

-zarządzanie i inżynieria produkcji.

Co ciekawe, w rankingu znalazło się zdecydowanie mniej kierunków humanistycznych, a popularne stają się kierunki, po skończeniu których nie ma problemu ze zdobyciem zatrudnienia? Są to kierunki przyszłościowe. Już od kilku lat okazuje się, że na rynku pracy przede wszystkim brakuje specjalistów z wyższym wykształceniem. Analizując powyższy ranking okazuje się, że młodzi ludzie jednak myślą o swojej przyszłości. Może nie są do końca zdecydowani, co do wyboru przyszłej drogi życiowej - wiedzą jednak jedno - nie chcą być dyplomowanymi bezrobotnymi!