piątek, 24 styczeń 2020 12:23

Obowiązki opiekunki osób starszych w Niemczech

Opiekunka osób starszych Opiekunka osób starszych

Podejmując decyzję o pracy w opiece jednym z podstawowych pytań, jakie sobie zadajemy jest pytanie o zakres obowiązków. Co będziemy musieli robić w domu podopiecznego i w czym mu pomagać? Można powiedzieć, że ile przypadków, tyle odpowiedzi i różnych historii opiekunek. Istnieje jednak dość ścisła, konkretna lista obowiązków opiekunki osób starszych.

Bezpośrednia opieka nad seniorem

W zależności od stanu zdrowia starszej osoby, którą przyjdzie nam się opiekować, zakres czynności, jakie należy przy niej wykonać może być różny. Zazwyczaj podopieczni wymagają pomocy w codziennych czynnościach, zwłaszcza w zakresie pielęgnacji i zachowania higieny. Chodzi np. o mycie i czesanie włosów, kąpiele oraz utrzymywanie skóry w dobrej kondycji. Do tego niekiedy dochodzi pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych. Czasem do zadań opiekunki osób starszych należy także zmienianie pieluchomajtek. Oczywiście niezbędne przy wykonywaniu wszystkich tych czynności są jednorazowe rękawiczki, które powinna zapewnić rodzina chorego. W przypadku, gdy senior ma problemy z poruszaniem się, będzie też potrzebował pomocy w postaci asekuracji przy chodzeniu czy siadaniu i zmianach pozycji. Kiedy podopieczny chce samodzielnie wykonywać niektóre zadania, a jego stan zdrowia zdaje się na to nie pozwalać, opiekun powinien udzielić seniorowi niezbędnego wsparcia. Granice samodzielności należy określać mając na względzie stan zdrowia osoby starszej.

Aktywizacja podopiecznego

W tym przypadku, podobnie, jak w powyższym punkcie, dużo zależy od kondycji fizycznej i psychicznej seniora. Praca opiekunki w Niemczech polega również na dotrzymywaniu towarzystwa starszej osobie, której często doskwiera samotność, a chwila rozmowy dostarcza rozrywki i pomaga uaktywnić umysł. To szczególnie ważne w przebiegu takich chorób jak Alzheimer lub inne formy demencji. Jeżeli zdrowie seniora na to pozwala, warto proponować mu spacery po najbliższym parku i współudział w wykonywaniu prostych prac domowych. Zwłaszcza te ostatnie dobrze wpływają na nastrój podopiecznego, ponieważ ma on wtedy wpływ na swoje otoczenie i czuje się potrzebny. Aktywizacja jest więc bardzo ważną formą spędzania czasu z chorym seniorem, ponieważ pomaga spowolnić lub nawet zatrzymać rozwój choroby. Odpowiednio duża liczba zadań w ciągu dnia gwarantuje podopiecznemu zdrowy sen, co w konsekwencji zapewnia utrzymanie prawidłowego rytmu dobowego – cykl dnia i nocy zostaje zachowany.

Prace domowe

Z pracą opiekunki osób starszych wiążę się także prowadzenie domu seniora. Zazwyczaj obowiązki ograniczają się do przygotowywania oraz podawania posiłków, robienia zakupów, a także prania, prasowania i utrzymywania domu w czystości. Niektóre rodziny wyręczają opiekunkę przy pewnych zadaniach, np. robią zakupy lub zamawiają posiłki, a tym samym nie wskazują gotowania jako jednego z obowiązków. Przy okazji robienia zakupów, w tym lekarstw dla seniora, należy pamiętać o zachowaniu rachunków w celu późniejszego rozliczenia się z rodziną podopiecznego.

Dodatkowe obowiązki

Praca opiekunki w Niemczech wiążę się często również z koniecznością zakupu lekarstw i asystowaniem podopiecznemu przy wizytach u lekarza. Także podczas spotkań z rodziną i przyjaciółmi, opiekunka może okazać się niezbędna. To jednak warto z ustalić z rodziną seniora, ponieważ czasem pory odwiedzin bliskich są dla niej czasem wolnym. Jeżeli to możliwe, dobrze jest ustalić terminy takiej wizyt z wyprzedzeniem, co pozwoli zorganizować czas zarówno opiekunce, jak i osobie starszej.

Rzadko zdarza się, żeby opiekun wyjeżdżał z seniorem na wczasy lub do sanatorium. Takie kwestie muszą być umówione dużo wcześniej i wymagają akceptacji wszystkich strony, łącznie z Koordynatorem ATERIMA-MED.

Przedstaw oczekiwania i jasno ustal preferencje

Zanim opiekun zdecyduje się na pracę, może, a nawet powinien sprecyzować swoje oczekiwania i preferencje, co do stanu zdrowia przyszłego podopiecznego czy nawet płci seniora, którym miałby się opiekować. Jak łatwo się domyślić, osoby bardziej doświadczone i otwarte na wyzwania mogą nieco łatwiej otrzymać atrakcyjne zlecenie. Należy jednak pamiętać także o własnym komforcie podczas wykonywania pracy opiekunki osób starszych. Z tego powodu dobrze jest ustalić z koordynatorem, a później także z rodziną podopiecznego, jasny zakres obowiązków. Jeżeli tylko wystąpią wątpliwości, Koordynator ATERIMA-MED gotowy jest zawsze udzielić opiekunce dodatkowych informacji i pomocy.