poniedziałek, 02 grudzień 2019 17:06

Po czym rozpoznać profesjonalną placówkę szkoleniową?

Szkolenia Szkolenia

Poszerzanie kompetencji zawodowych ma ogromne znaczenie dla ścieżki zawodowej każdego pracownika - bez względu na to, co stawia sobie za cel: utrzymanie obecnego stanowiska, awans, czy radykalne zmiany zawodowe.

Mając to na uwadze należy więc regularnie doszkalać się, utrwalać posiadaną wiedzę i wykorzystywać różnorodne metody prowadzące do osiągania wysokich wyników w pracy. Gdzie można to wszystko pozyskać?

Odpowiedzią są kursy, które skupiają się na wyspecjalizowanych dziedzinach wybranej branży. Jednak wzięcie udziału w przypadkowym kursie nie zawsze przynosi oczekiwane efekty. Dlatego kluczowym jest zadać sobie pytania takie jak: Jak wybrać odpowiednią placówkę i po czym poznać, czy faktycznie jest w pełni profesjonalna?

Poznaj kilka najważniejszych kryteriów oceny!

Poziom współpracy

Placówki z kursami w swojej ofercie dzielą się na te, które kładą nacisk na poziom i jakość współprac z zewnętrznymi jednostkami bądź zupełnie ignorują ten temat, skupiając się jedynie na swoich wewnętrznych zasobach. Oczywiste jest, że te zlokalizowane w wojewódzkich miastach — jakim jest np. Lublin — mają znacznie większe pole działania w tym obszarze, dlatego też warto skupić się na takowych opcjach. Podejmując kurs, w ramach którego jest szansa współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, zakładami karnymi, aresztami śledczymi, izbami celnymi, ośrodkami i domami pomocy społecznej, miejskimi ośrodkami pomocy rodzinie, zespołami szkół, uniwersytetami, uczelniami wyższymi oraz z licznymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi, znacznie poszerza zawodowe horyzonty i daje szansę na uzyskanie najwyższej jakości wiedzy przetestowanej już na “żywym organizmie”, czyli realnym przypadku. A to dlatego, że w najlepszych placówkach pracuje kadra dydaktyczna, która jest wysoko wykwalifikowanymi specjalistami. Jeśli odnajdziemy informację na stronie jednostki szkoleniowej, że prowadzący szkolenia na co dzień są związani z instytucjami takimi jak: Państwowa Inspekcja Pracy, urzędy skarbowe, regionalne izby obrachunkowe, urzędy marszałkowskie i wojewódzkie, Naczelna Izba Kontroli, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, kuratoria oświaty oraz okręgowe izby radców prawnych, możemy być pewni najwyższej jakości ich kompetencji, co przełoży się na efekty i wyniki pobranego szkolenia.

Otwartość na wiele branż

Na podstawie przeprowadzonych statystyk w jednej z wiodących placówek szkoleniowych na terenie Lubelszczyzny wynika,że do głównych uczestników przeprowadzanych szkoleń zalicza się pracowników urzędów państwowych, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i wojewódzkich, urzędów miejskich i gminnych, skarbowych, jednostek i zakładów budżetowych, jednostek oświatowych, nie mniej jednak pozostałe dziedziny również odczuwają znaczny rozwój, czego placówka szkoleniowa nie powinna lekceważyć. Mając więc to na uwadze, oferowane kursy powinny być nie tylko szeroko rozbudowane, ale też uwzględniać poziom zaawansowania uczestników i interesantów. Stąd też otwartość jest absolutnie obowiązkową cechą profesjonalnych jednostek szkoleniowych.

Otwartość na realne potrzeby pracowników

Odbiorcy tacy jak pracownicy urzędów, osoby bezrobotne, czy osoby niepełnosprawne nie powinny być wykluczane, czy traktowane jako “trudny przypadek” podczas organizacji kursów. Ponadto placówki szkoleniowe powinny być otwarte na takie propozycje, jak zlecenia powiatowych i miejskich urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej i centrów pomocy rodzinie, co znacznie wpływa na aktywizację zawodową społeczeństwa, a co jest również celem placówek szkoleniowych. Kwestia finansowa nie powinna być przeszkodą, ponieważ wiele projektów jest współfinansowanych bądź w pełni realizowanych przez Unię Europejską.

Czy na Lubelszczyźnie jest szansa wzięcia udziału w profesjonalnych i rozbudowanych kursach doszkalających?

Mimo że niektórzy w to wątpią, musimy stwierdzić, że kursy w Lublinie są prowadzone na wysokim poziomie, a zdobyta wiedza ceniona w całym kraju, Świetnym przykładem jest jedna z najbardziej wiodących placówek szkoleniowych w Lublinie, jaką jest Kursor. Zespół wyraźnie podkreśla, że swoje realizacje opierają na doświadczeniu i wysokiej jakości. Dodają również: zrealizowaliśmy mnóstwo kursów i szkoleń o różnej tematyce. Posiadamy wiele referencji od instytucji z całej Polski, a także pozytywne opinie firm państwowych i prywatnych oraz klientów indywidualnych, co jest dla nas jasnym potwierdzeniem, że wiedza przekazywana na naszych kursach organizowanych w Lublinie jest naprawdę przydatna i wartościowa. Na pytanie, na co warto zwrócić uwagę, podczas wyboru placówki szkoleniowej wskazują na akredytację kuratora oświaty, potwierdzającą wysoką jakość prowadzonych usług, wieloletnie doświadczenie, wiedza i ciągły rozwój każdego z oddziałów, co pozwala na utrzymanie najwyższego poziomu na rynku szkoleniowym.

Jeśli jesteś zainteresowany kursem w Lublinie, sprawdź szczegółową ofertę placówki szkoleniowej Kursor: https://www.kursor.edu.pl/szkolenia/