niedziela, 25 lipiec 2021 20:47

Czym jest leasing? Na czym polega leasing?

leasing bez BIK leasing bez BIK pixabay

Aby rozkręcić własny biznes potrzeba sporego kapitału już na samym początku. Bardzo dużo zależy od branży, w której chcemy działać, gdyż nie każda działalność wymaga takich samych środków, jednak już same podstawowe akcesoria, takie jak: komputer, telefon, czy samochód, bez których we współczesnym świecie ani rusz, to naprawdę duże koszty.

Na szczęście nie wszystko trzeba kupować za gotówkę, wiele sprzętów można wziąć w leasing.

Czym jest leasing?

Leasing to rodzaj umowy cywilno-prawnej, w ramach której jedna ze stron przekazuje drugiej prawo do korzystania z określonej rzeczy na uzgodniony w umowie okres w zamian za ustaloną opłatę ratalną. Leasing jest popularną formą finansowania różnego rodzaju środków trwałych (do najpopularniejszych należy leasing samochodu), ale nie tylko. Po zawarciu tego rodzaju umowy można korzystać także z wartości niematerialnych oraz prawnych, czyli np. z oprogramowania.

Leasing ma sporo wspólnego z kredytem, jednak nie należy mylić ze sobą tych dwóch rzeczy. Wśród podobieństw warto jednak zwrócić uwagę na to, że to, czy dana firma udzieli nam leasingu, zależy w dużej mierze od sytuacji finansowej naszej firmy. Brane pod uwagę jest często również to, czy ciążą na niej już jakieś zobowiązania. Nie mniej możliwe jest skorzystanie z leasingu nawet w trudnej sytuacji. Możesz przeczytać o tym, jak wygląda leasing bez BIK w serwisie bez-bik.pl.

Na czym polega leasing?

Skoro wiadomo już, czym jest leasing, to należy teraz wytłumaczyć nieco dokładniej, na czym on polega. Tak jak już wspomnieliśmy, firma leasingowa oddaje określony przedmiot do dyspozycji przedsiębiorcy na czas trwania zawartej pomiędzy nimi umowy. Umowa ta dodatkowo wskazuje, na jakich warunkach przedsiębiorca może korzystać z tego przedmiotu. Dużą zaletą takiego rozwiązania jest to, że nie ma tutaj wymogu wkładu własnego, tak jak w przypadku kredytów, a jeśli nawet występuje, to jest to symboliczna suma.

Raty leasingowe, które płacone są co miesiąc, zawierają część kapitałową oraz odsetkową. Na wysokość raty wpływ ma długość okresu, na jaki została zawarta umowa (im dłuższy, tym niższe raty). Bardzo często po zakończeniu trwania leasingu, firmy dają możliwość zakupu użytkowanych przedmiotów firmom, które z nich korzystały w bardzo atrakcyjnych cenach. Leasing jest również korzystny z punktu widzenia optymalizacji podatkowej, gdyż można zaliczać do kosztów uzyskania przychodu wydatki eksploatacyjne. Dużą zachętę stanowi także możliwość zmniejszania należnego VAT-u o podatek naliczony do rat czynszu.

Co można wziąć w leasing?

Tak jak już wspominaliśmy, najczęściej leasingowane są samochody, jednak tę formę dzierżawy można zastosować do wielu innych przedmiotów, a także obiektów niematerialnych. Przykładem mogą być firmy, które korzystają z oprogramowania wziętego w leasing. Ciekawym rozwiązaniem jest również możliwość wzięcia maszyn lub całych linii produkcyjnych w leasing. Od jakiegoś czasu z tej formy mogą korzystać nie tylko przedsiębiorcy, ale również osoby fizyczne, a mowa w tym przypadku o leasingu konsumenckim.