sobota, 08 grudzień 2018 17:58

Ergonomiczne projektowanie linii produkcyjnej

Linie produkcyjne często, zanim zostaną realnie stworzone, projektowane są na komputerach. Dzięki oprogramowaniu można przeprowadzać symulację pracy takich stanowisk i modyfikować kanały komunikacyjne.

To znacząco ogranicza koszty późniejszych napraw związanych z poprawą ergonomii pracy.

Układ maszyn na linii produkcyjnej

Stosując przy produkcji podajniki taśmowe należy uwzględnić, jak będą one biegły w hali fabrycznej oraz dopasować tempo ruchu taśmy do wydajności każdej maszyny. W taki sposób produkcja będzie płynna i pozostanie nadal zapas mocy produkcyjnej. W bardzo skomplikowanych rozwiązaniach możliwe jest podłączanie kolejnych taśmociągów dla wyrobów wykańczanych w inny sposób. Takie połączenia mogą mieć swoje oddzielne stanowiska służące do segregacji i regulacji strumienia produkcji.

Kompleksowe podejście do produkcji

Jeżeli firma chce być niezależna od czynników zewnętrznych możne wykonywać wszystkie operacje związane z wyrobem gotowym. Takim rozwiązaniem są drukarki przemysłowe pozwalające na wykonywanie własnych oznaczeń. To pozwoli na szybką segregację już wytworzonych przedmiotów, jak również ułatwienie rozpoznania modelu według cech technicznych. Przy zastosowaniu kodowania, można za pomocą czytnika wprowadzić więcej informacji ułatwiające późniejszą sprzedaż i oznaczenie. Maszyny drukujące można dopasować do potrzeb linii produkcyjnej tak, aby mogły wykonywać etykiety dla różnych produktów. Pamiętać należy o tym, aby zachowane zostały czasy wykonywania dla konkretnych operacji.

Zdalne zarządzanie procesem produkcji

Linia produkcyjna to nie tylko maszyny, ale i sam proces sterowania i dopasowywania parametrów ich pracy do konkretnych wymagań. Odpowiednio dobrane oprogramowanie wskazuje wszystkie procesy i maszyny oraz parametry ich pracy. W ten sposób można tak ułożyć wydajność, aby zachować płynność operacji i wysoką jakość. Czynności nadzorujące pozwalają na bieżąco modyfikować ustawienia i reagować na występujące sytuacje kryzysowe.

Opracowanie technicznej strony linii produkcyjnej pozwala na usprawnienie działania całej firmy niezależnie od rodzaju branży. Takie planowanie ułatwia ustawienie zapasów magazynowych surowców oraz zapewnia płynność magazynowania wyrobów gotowych.