wtorek, 24 maj 2022 17:10

Upadłość konsumencka - skutki

upadłość konsumencka upadłość konsumencka Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license

Nie jesteś w stanie spłacać swoich kredytów? A może kolejne zaciągane pożyczki wpędzają cię w spiralę zadłużenia?

Na szczęście nawet z tak trudnego położenia istnieje rozsądne wyjście. Jeśli twoja sytuacja finansowa nie pozwala na bieżące regulowanie zobowiązań, ratunkiem może okazać się upadłość konsumencka. To procedura, której celem jest oddłużenie - ustalenie realnego planu spłaty wierzycieli, a często także umorzenie długów. Sprawdź, jakie jeszcze upadłość konsumencka niesie ze sobą  skutki.

1. Na czym polega upadłość konsumencka?

2. Umorzenie długu - główny skutek ogłoszenia upadłości konsumenckiej

3. Inne korzyści płynące z ogłoszenia upadłości konsumenckiej

4. Minusy upadłości konsumenckiej

5. Upadłość konsumencka - czy warto?

Dane bazy informacji kredytowych BIK wskazują, że ponad 1,5 miliona Polaków ma problem z terminowym regulowaniem należności. Można spodziewać się, że - w obliczu dynamiki rynku finansowego - problem będzie się pogłębiał, zaś ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwoli przynajmniej częściowo uwolnić się od problemu. Więcej na temat procedury dowiesz się na: https://upadlosckonsumenta24.pl/.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy osób nie prowadzących działalności gospodarczej. O jej ogłoszenie można starać się pod dwoma warunkami:

 • posiadania statusu osoby fizycznej - dotyczy to także osób, które zrezygnowały z prowadzenia działalności gospodarczej (firma została wykreślona z rejestru CEIDG),
 • udokumentowania, że zobowiązania względem wierzycieli nie są regulowane od przynajmniej 3 miesięcy.

Jeśli te warunki zostały spełnione, pozostaje złożyć stosowny wniosek do sądu. Ważne będzie także jego uzasadnienie: to od argumentów zależy, czy sąd zadecyduje o wszczęciu postępowania oddłużeniowego. Można to zrobić samodzielnie lub skorzystać z pomocy prawnej, której udzieli specjalizująca się w upadłości konsumenckiej kancelaria.

Umorzenie długu - główny skutek ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości pociąga za sobą szereg konsekwencji. Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej zostały wyszczególnione tutaj: https://upadlosckonsumenta24.pl/upadlosc-konsumencka-konsekwencje-skutki/. Najważniejszym jest oczywiście uwolnienie się od długów.

Warto jednak wiedzieć, że nie w każdym przypadku dojdzie do całkowitego umorzenia zaległości. O skali zadecyduje sąd w toku postępowania upadłościowego. Jeżeli dysponujesz jakimś majątkiem, prawdopodobnie dojdzie do opracowania planu spłaty wierzycieli - wysokość raty zostanie wówczas dostosowana do twoich aktualnych możliwości finansowych. Całkowite umorzenie długu jest możliwe wówczas, gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku mogącego pokryć zobowiązania.

Istnieją jednak także długi, które - zgodnie z przepisami prawa - nie mogą zostać umorzone. Zaliczają się do nich: długi będące efektem postępowania karnego (na przykład grzywny), alimenty, renty i środki płacone z tytułu wywołania rozstroju zdrowia lub śmierci oraz zobowiązania zatajone w trakcie postępowania upadłościowego.

Inne korzyści płynące z ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Na co jeszcze możesz liczyć w efekcie postępowania upadłościowego? Do pozostałych korzyści zaliczają się:

 • zawieszenie postępowań komorniczych i umorzenie egzekucji długów,
 • wykreślenie z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • wstrzymanie naliczania odsetek od wierzytelności: zarówno kapitałowych, jak i wynikających z opóźnień w spłatach.

W kontekście ostatniego punktu warto wspomnieć o wyjątku: przy kredycie hipotecznym ustalone odsetki należy spłacić. Jeśli jednak nieruchomość zabezpieczona hipoteką zostanie sprzedana, a uzyskane środki nie wystarczą na ich pokrycie, odsetki zostaną umorzone.

Minusy upadłości konsumenckiej

Jeśli mowa o procedurze, jaką jest upadłość konsumencka, skutki to przede wszystkim możliwość nowego startu z "czystą kartą". Niestety, można zauważyć również minusy. Zaliczają się do nich:

 • przejęcie kontroli nad majątkiem przez syndyka - wyłączone z masy są jedynie sprzęty niezbędne do codziennego funkcjonowania (np. urządzenia AGD) i do wykonywania pracy zawodowej,
 • przejęcie przez syndyka wynagrodzenia za pracę, emerytury lub renty, dochodu z wynajmu - maksymalnie do 50% jego wysokości,
 • utrata pełnej decyzyjności finansowej - nie można podjąć żadnej decyzji, która doprowadziłaby do zwiększenia zadłużenia i utrudnienia zaspokojenia wierzycieli,
 • brak możliwości zawierania niektórych umów, w tym umów kupna,
 • brak możliwości zaciągnięcia kredytu - zakaz dotyczy okresu spłacania zobowiązania,
 • wpis w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości,
 • włączenie majątku współmałżonka w skład masy upadłościowej.

Upadłość konsumencka - czy warto?

Czy warto przejść tę procedurę? Odpowiedź jest uzależniona od indywidualnej sytuacji - z pewnością tę kwestię rozstrzygnie radca prawny. Upadłość konsumencka, jak widać, niesie ze sobą podstawową korzyść - uwolnienie od długów. Czy jednak w danym przypadku jest najlepszą drogą? Na to pytanie warto poszukać odpowiedzi u eksperta, jakim jest uwzględniająca w swoich specjalizacjach upadłość konsumencka pomoc prawna.