Osoby prowadzące swój biznes mają zwykle szeroki wachlarz umiejętności czy nawet pewne specjalizacje; jednak zmiany w biznesie, w szerszej koniunkturze gospodarczej lub inne nieprzewidziane okoliczności, często rodzą potrzeby, którym nie można sprostać za pomocą istniejących w przedsiębiorstwie umiejętności i zasobów.

Dział: Pieniądze

Firma Assay oferuje profesjonalne doradztwo biznesowe, zarówno dla mniejszych, jak i dla większych przedsiębiorstw. Badania rynku i usługi konsultingowe z tego zakresu przyczyniają się do korzyści biznesowych: minimalizacji strat i maksymalizacji zysków.

Dział: Pieniądze