piątek, 15 styczeń 2021 16:03

Hale produkcyjne sukcesem każdego przedsiębiorstwa

hale produkcyjne hale produkcyjne

Hale produkcyjne to użytkowe obiekty wielkopowierzchniowe, które są one nierozerwalną częścią działalności każdego przedsiębiorstwa należącego do branży produkcyjnej. Ich wydajność ma ogromne znaczenie dla ogólnego sukcesu firmy. Dlatego też, decydując się na ich budowę, trzeba starannie zadbać o każdy etap planowanego przedsięwzięcia.

 

Hale produkcyjne – charakterystyka

Większość hal produkcyjnych ma wysokość około 10 m, a czasami będą to obiekty zaledwie kilkumetrowe. Według kwalifikacji typów budynków są to zatem budynki niskie. Niemniej, zdarzają się też hale znacznie wyższe i mogą one się sięgać wówczas do 40 m, co odpowiada halom magazynowym wysokiego składowania. Określenie planowanej wysokości budynku będzie istotne przy ustalaniu wymagań technicznych i użytkowych koniecznych do uwzględnienia w trakcie budowy.

W kwestii projektowania, jak i samej budowy, hale produkcyjne są zbliżone do magazynów. Ze względu na swoją specyfiką wymagają jednak znacznie bardziej skrupulatnej i wnikliwej analizy już na najwcześniejszym etapie prac, a do ich wykonania często stosuje się bardziej zaawansowane metody. Jest to związane zarówno z obecnością pracowników na terenie hali, jaki i koniecznością dostosowania się do konkretnych procesów, urządzeń i maszyn, jakie będą stosowane w danym przedsiębiorstwie. Projekty hal produkcyjnych powinny też uwzględniać takie aspekty jak np. podział wnętrza na linie produkcyjne. To z kolei będzie wymagało zastosowania rozwiązań gwarantujących jak największą płynność oraz efektywność pracy.

Dobrze skonstruowana hala produkcyjna musi również uwzględniać bezpieczeństwo i komfort pracowników. Niezwykle istotne będą wszelkie aspekty związane z dostępem światła, natężeniem hałasu, temperaturą czy wilgotnością powietrza. Potrzebne będzie tu zaplecze socjalno-sanitarne, a ponadto szatnie dla pracowników. Często uwzględnia się dodatkowo budynek biurowy. Nie można pominąć zadbania o system ochrony przeciwpożarowej oraz drogi ewakuacyjne. Istotne będą też instalacje przemysłowe oraz odpowiedni system wentylacji.

Budowa hal produkcyjnych – etap planowania budowy

Pierwszym etapem budowy każdej hali – a więc i hal produkcyjnych – jest dokładne zrozumienia potrzeb i oczekiwań Inwestora. Jest to niezwykle ważne, gdyż dzięki temu zaproponowane rozwiązanie będzie w pełni satysfakcjonujące. Dobrze jest skorzystać z konsultacji i profesjonalnego doradztwa generalnego wykonawcy. Jego bogate doświadczenie może stanowić cenną wskazówkę i na drodze wspólnych analiz wyznaczony zostanie odpowiedni kierunek działań.

Omawiane obiekty mogą być wykonane jako jednonawowe, wielonawowe, jedno- lub dwuspadowe, a także w wariantach z suwanicami, zadaszeniami lub przybudówkami – a to tylko jeden z czynników jakie będziemy musieli rozważyć. Wszystkie pojedyncze decyzje pozwolą jednak przejść do etapu projektowania przy wykorzystaniu nowoczesnych programów komputerowych, a później rozpoczęcia właściwej budowy.

Montaż konstrukcji stalowych

Dla zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa, do hal produkcyjnych wykorzystuje się konstrukcje stalowe. Ich głównymi elementami nośnymi są ramy stalowe wykonane ze spawanych dwuteowników o zmiennej wysokości środnika oraz ramy stalowe z dźwigarami kratownicowymi. Konstrukcję nośną dachu natomiast stanowią płatwie z profili zimnogiętych typu Z albo płatwie kratownicowe, które są przeznaczone do hal z dużym rozstawem ram. Konstrukcja ryglowa ścian, obramowań pod bramy, drzwi i doki przeładunkowe wykonywana jest z profili zimnogietych lub gorącowalcowanych, a sztywność przestrzenna konstrukcji jest zapewniona dzięki dużemu stężeniu. Do elementów zewnętrznych obiektu przeważnie wybierana jest blacha trapezowa. Alternatywnie można zastosować płyty warstwowe, które dodatkowo pełnią funkcję izolacyjną.

Hale produkcyjne to inwestycja wymagająca precyzji i zaangażowania, zarówno ze strony Inwestora, jak i wykonawcy. W oparciu o szczegółowe pomiary i symulacje powstaje plan obiektu funkcjonalnego i bezpiecznego, który przyczyni się do efektywnej pracy naszej produkcji.