piątek, 29 listopad 2019 16:20

Jakie są najpopularniejsze typy filtrów przemysłowych?

Filtry przemysłowe Filtry przemysłowe

Do filtrów przemysłowych zalicza się produkty, które przeprowadzają proces filtracji w warunkach przemysłowych. W praktyce służą do oddzielania od siebie substancji stałych, ciekłych i gazowych. Urządzenia te korzystają z różnych technologii, jednak najczęściej niepożądane cząstki separowane są drogą mechaniczną. Jakie są najpopularniejsze rodzaje filtrów przemysłowych?

Filtry powietrza

Najliczniejszą grupą filtrów stosowanych w procesach przemysłowych są filtry powietrza. Do tej kategorii zaliczają się przede wszystkim filtry powietrza wlotowego. W tym przypadku substancja uzdatniana jest w momencie, gdy powietrze biorące udział w procesie pochodzi z zewnątrz. Filtry powietrza wylotowego filtrują natomiast powietrze wewnętrzne oraz dzielą się na kolejne podgrupy - filtry workowe i patronowe. W obu przypadkach efektywność procesu zatrzymywania zanieczyszczeń jest bardzo wysoka. Istnieją także filtry przemysłowe sprężonego powietrza. Stosuje się je w turbinach, silnikach, sprężarkach, pompach oraz innych maszynach lub elementach korzystających ze sprężonego powietrza.

Filtry cieczy

Filtry cieczy znajdują zastosowanie w wielu układach przemysłowych. Mogą różnić się schematem, budową oraz rodzajem spełnianych funkcji. Do filtrów cieczy zaliczają się przede wszystkim filtry olejów oraz wody. W tej pierwszej kategorii wyróżnić można filtry przemysłowe hydrauliczne. Instalowane są razem z pompami i służą do separowania różnych oleistych emulsji. Filtry do wody wykorzystuje się głównie celem jej uzdatnienia. Do tej grupy zalicza się głównie filtry workowe i świecowe. Oprócz tego wyróżnić można filtry cieczy działające w oparciu o zjawisko tzw. odwróconej osmozy.

Separatory frakcji

Filtry przemysłowe zwane separatorami frakcji służą do oddzielania jednej grupy cząstek od drugiej. W podobny sposób działają wszystkie filtry, jednak w tym przypadku cechą szczególną jest wysoka precyzja procesu. Filtry te umożliwiają bowiem separację substancji bardzo podobnych do siebie pod względem właściwości fizykochemicznych.

Artykuł powstał we współpracy z  http://www.filtrowanie.com.pl