czwartek, 29 luty 2024 12:41

Co to jest operacja ortognatyczna i na czym polega?

Operacja jednoszczękowa Operacja jednoszczękowa mat.prasowe

Operacja ortognatyczna to zabieg chirurgiczny, który ma na celu poprawienie zgryzu i wyglądu twarzy. Polega na zmianie położenia żuchwy i/lub szczęki względem podstawy czaszki pacjenta. Dawniej szkieletowe wady zgryzu leczono wyłącznie przez tzw. kamuflaż ortodontyczny, czyli z wykorzystaniem aparatu ortodontycznego. Zmieniał on jednak wyłącznie położenie zębów, przy niezmienionej pozycji żuchwy i szczęki, co skutkowało znacznym pogorszeniem profilu twarzy. Wyjaśniamy, na czym polega operacja ortognatyczna, jakie korzyści niesie i kto powinien z niej skorzystać.

 

Korzyści z operacji ortognatycznej

Właściwie przeprowadzona operacja ortognatyczna nie tylko przyczynia się do poprawy estetyki uśmiechu i symetrii twarzy, ale również znacząco wpływa na poprawę funkcji żucia, mówienia i oddychania. Często po operacji pacjenci doświadczają ulgi w chronicznych dolegliwościach, takich jak bóle głowy, problemy ze snem czy TMJ (zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego). Prowadzi to do ogólnej poprawy samopoczucia, polepszenia komfortu codziennego funkcjonowania i zwiększenia pewności siebie.

Operacja ortognatyczna – jakie problemy rozwiązuje

Operacja ortognatyczna jest rozwiązaniem dla osób, u których w wyniku wad rozwojowych lub nieprawidłowości w szczęce i/lub żuchwie powstały zaburzenia takie jak:

 • zgryz głęboki,

 • retrogenia (tyłożuchwie morfologiczne),

 • progenia (przodozgryz),

 • mikrognacja (niedorozwój szczęk),

 • mikrogenia (niedorozwój żuchwy),

 • makorgenia (przerost),

 • laterogenia (boczne przemieszczenie żuchwy),

 • dysproporcje oraz deformacje wynikające z rozszczepienia podniebienia/wargi,

 • obturacyjny bezdech senny,

 • znaczne asymetrie w obrębie rysów twarzy.

Operacja ortognatyczna a bezpieczeństwo

Operacje ortognatyczne, jak wszystkie procedury chirurgiczne, wiążą się z pewnymi ryzykami i możliwymi powikłaniami, ale ogólnie są uznawane za bezpieczne. Po pierwsze, są to działania planowe przeprowadzane przez doświadczonych chirurgów szczękowo-twarzowych. Po drugie, rozwój technik chirurgicznych, zaawansowane możliwości diagnostyczne oraz postępy w zarządzaniu bólem i opiece pooperacyjnej znacznie zwiększyły bezpieczeństwo i skuteczność zabiegów ortognatycznych.

Konsultacja i kwalifikacja do operacji ortognatycznej

Przygotowanie do operacji ortognatycznej jest kompleksowym procesem, który wymaga ścisłej współpracy między pacjentem, chirurgiem szczękowo-twarzowym i ortodontą. Proces ten może trwać wiele miesięcy i składa się z kilku kluczowych etapów:

 • konsultacja z chirurgiem szczękowo-twarzowym i konsultacja z ortodontą

 • wykonanie badań diagnostycznych (RTG, tomografia, wyciski, skany)

 • opracowanie przez lekarzy planu leczenia ortodontycznego i chirurgicznego

 • przedoperacyjne leczenie ortodontyczne

 • konsultacje i badania przedoperacyjne (w tym badania krwi)

Przygotowanie psychiczne przed leczeniem ortognatycznym

Operacja ortognatyczna to poważny zabieg chirurgiczny, który wymaga od pacjenta dużego zaangażowania. Często przed zabiegiem pojawiają się wątpliwości i obawy, dlatego warto skorzystać z pomocy psychologa. Psycholog może skutecznie wesprzeć pacjenta w przygotowaniu się emocjonalnie na operację, pracując nad strategiami radzenia sobie ze stresem przedoperacyjnym czy lękami związanymi z okresem rekonwalescencji. Warto również mieć na uwadze, że realistyczne podejście do oczekiwanych wyników operacji jest kluczowe dla zadowolenia pacjenta. Psycholog może pomóc w zrozumieniu, czego można oczekiwać po operacji, co minimalizuje ryzyko rozczarowania czy frustracji.

Przebieg operacji ortognatycznej

Przed przystąpieniem do operacji ortognatycznej pacjent jest poddawany znieczuleniu ogólnemu. Czas trwania operacji ortognatycznej zależy od rodzaju zabiegu oraz stopnia skomplikowania przypadku. Zwykle trwa od 2 do 4 godzin. Podczas operacji chirurg wykonuje nacięcia w kościach twarzy, a następnie przesuwa je w odpowiednie miejsce, aby uzyskać prawidłowy zgryz i harmonię w budowie twarzy. Zabieg wykonywany jest przez chirurga szczękowo-twarzowego. Operacja jednoszczękowa przeprowadzana jest na szczęce lub żuchwie, a operacja dwuszczękowa na szczęce i żuchwie.

Technologiczne innowacje w chirurgii ortognatycznej

Innowacje technologiczne odgrywają kluczową rolę w chirurgii ortognatycznej, znacząco podnosząc jej efektywność, precyzję i bezpieczeństwo. Jednym z przełomów jest zastosowanie cyfrowego planowania operacji, które pozwala na dokładną wizualizację oczekiwanych wyników jeszcze przed zabiegiem. Dzięki technologii skanowania 3D twarzy i szczęk, chirurdzy mogą tworzyć szczegółowe modele cyfrowe jamy ustnej pacjenta, co umożliwia dokładne zaplanowanie przesunięć kostnych i przewidywanie ich wpływu na ogólny wygląd twarzy. Wprowadzenie robotyki do chirurgii ortognatycznej to kolejny krok naprzód, oferujący jeszcze większą precyzję i kontrolę podczas operacji.

Rekonwalescencja po operacji ortognaycznej

Rekonwalescencja po operacji ortognatycznej to proces, który wymaga czasu, cierpliwości i przestrzegania określonych zaleceń. Pacjenci zazwyczaj pozostają w szpitalu przez kilka dni po zabiegu, aby personel medyczny mógł monitorować ich stan i zarządzać bólem. Obrzęk twarzy i siniaki są normalne przez pierwsze kilka dni po operacji, stopniowo zmniejszając się w ciągu kolejnych tygodni. Początkowo należy ograniczyć się do diety płynnej lub półpłynnej. Ważne jest, aby unikać gorących płynów i pokarmów, które mogłyby zakłócić proces gojenia. Zaleca się też unikania intensywnej aktywności fizycznej przez kilka tygodni po operacji, aby nie nasilać obrzęku i nie ryzykować krwawienia. Większość pacjentów jest w stanie wrócić do pracy lub szkoły w ciągu 2-4 tygodni. Każdy pacjent reaguje indywidualnie na operację i proces gojenia, dlatego ważne jest, aby śledzić instrukcje lekarza i informować go o wszelkich obawach czy komplikacjach, które mogą się pojawić podczas rekonwalescencji.

Decyzja o poddaniu się operacji ortognatycznej powinna być podjęta po dokładnym rozważeniu wszystkich za i przeciw w oparciu o szczegółową konsultację z wykwalifikowanymi specjalistami z Ortognatyka, takimi jak chirurg szczękowo-twarzowy i ortodonta. Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia się na konsultację.