wtorek, 26 maj 2020 16:57

Jakie nowoczesne rozwiązania stosować do skutecznej ochrony roślin uprawnych?

Ochrona rpślin Ochrona rpślin

W dobie ciągłego rozwoju technologii i systemów, które mają ułatwiać człowiekowi funkcjonowanie w świecie, również w zakresie skutecznej ochrony roślin uprawnych, wypracowano nowoczesne i umiejętne metody w oparciu o zdobycze z dziedzin chemii, inżynierii genetycznej i automatyzacji.

 

Mają one na celu zwielokrotnienie plonów przy jednoczesnym minimalizowaniu szkód, wyrządzanych przez pasożytnicze i chorobotwórcze czynniki. Oczekuje się również, by dzięki nim, uprawa była prowadzona ekologicznie i bezpiecznie oraz pozwalała na uzyskanie zdrowej żywności.

Podstawowe urządzenie wykorzystywane do efektywnej ochrony upraw 

Zarówno w małych, prywatnych gospodarstwach rolnych, jak i na dużych plantacjach, wdrażających różne wyspecjalizowane systemy ochrony roślin, wymagane jest używanie urządzeń, którymi są opryskiwacze. Skuteczna i bez ryzyka, aplikacja pożądanych środków, wiąże się zawsze z użyciem sprawnego sprzętu a także ogromną wiedzą i umiejętnością korzystania z niego. Dlatego między innymi, odpowiednio dopasowana, pompa do opryskiwacza jest elementem zapewniającym nie tylko właściwą wydajność prowadzonych oprysków, ale również, podnosi ich skuteczność, poprzez długotrwałą i bezawaryjną pracę samego urządzenia.

Integrowana ochrona upraw - sposób na nieznośne agrofagi

Metoda ta polega na wysoko celowanym wpływaniu na zdrowie roślin oraz ich odporności na szkodniki, chwasty i choroby, przez prawidłowe wykorzystywanie zasobów środowiska, z zachowaniem biologicznej równowagi ekosystemu. Ważnym jej założeniem jest fakt, stosowania chemicznych środków ochrony upraw tylko w ostateczności i ograniczaniu ich do niezbędnego minimum, w celu niedopuszczenia do strat ekonomicznych. Nawet w integrowanej ochronie, używając odpowiednich, wymiennych części do opryskiwaczy będzie można wykorzystać to samo urządzenie, nie tylko do stosowania, dopuszczonych przez normy pestycydów, bezpiecznych dla środowiska wodnego, ale również zastosować je w celu nawadniania roślin.

Na koniec warto zwrócić uwagę, że nowoczesna i skuteczna ochrona roślin uprawnych, wiąże się zarówno ze stosowaniem niechemicznych sposobów zwalczania patogenów, jak i z bezpiecznymi dla środowiska technikami aplikacji, dzięki urządzeniom antyznoszeniowym, w których istotnym elementem jest np. dysza wachlarzowa. Stosując te rozwiązania możemy mieć znacznie usprawnić naszą pracę.

Więcej informacji na: https://agroplast.pl/