środa, 27 październik 2021 12:18

Jakie obligacje warto kupić? Jak inwestować w obligacje?

inwestycje w obligacje inwestycje w obligacje pixabay

W obecnych, dość niepewnych czasach, wiele osób szuka nowych sposobów pomnażania kapitału oraz inwestycji. Ponieważ lokaty bankowe stały się coraz mnie opłacalne, sporo osób wybiera obligacje. Czym są i jak wybrać najlepsze?

Jakie są rodzaje obligacji?

Obligacje to, mówiąc w skrócie, dłużne papiery wartościowe, które kupowane są przez indywidualnego inwestora na określony czas. W tym okresie (może to być 3 miesiące, pół roku, a nawet powyżej 12 lat), dany podmiot obraca pieniędzmi na rynku. Po upływie wskazanego w danej obligacji czasu, pieniądze są zwracane z nawiązką. Procent najczęściej jest z góry określany, ale zdarzają się także obligacje ze zmiennym oprocentowaniem, które obarczone są nieco większym ryzykiem, mogą jednak generować wyższe zyski. Wybór odpowiednich obligacji jest kluczowy, jeśli chodzi o przyszłe zyski, inwestycja w obligacje to temat poruszany na obligacje24.com, gdzie doczytasz więcej. To od rodzaju obligacji w dużej mierze zależy bezpieczeństwo transakcji i wysokość zysków.

Zasadniczo rozróżniamy obligacje skarbowe oraz korporacyjne. Oprócz tego, możemy wyróżnić także obligacje komunalne (emitowane przez samorządy). Dodatkowo, papiery te możemy podzielić pod kątem oprocentowania (stałe i zmienne) oraz terminu wykupu (krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe). Wyróżniamy także obligacje stałokuponowe, zmiennokuponowe oraz indeksowane wskaźnikiem inflacji.

Które obligacje są najbardziej opłacalne?

Temat obligacji jest dość skomplikowany i aby dokładnie się w niego wgryźć najlepiej jest wybrać konkretny typ obligacji i następnie wgłębić się nieco dokładniej w różne rodzaje tych papierów dłużnych. Warto jednak z grubsza scharakteryzować poszczególne typy.

Za stosunkowo najbezpieczniejsze uznaje się obligacje skarbowe. Ich sygnatariuszem jest Skarb Państwa, co sprawia, że zwrot pieniędzy jest obarczony minimalnym ryzykiem. Jednocześnie, obligacje skarbowe o stałej stopie procentowej są stosunkowo mało opłacalne a zysk, nawet w przypadku długoletnich obligacji, jest stosunkowo niewielki. Osobnym problemem jest inflacja, która podczas obligacji długoterminowych zbiera swoje żniwo. W przypadku obligacji skarbowych warto więc postawić na obligacje indeksowane, w których odsetki naliczane są od wartości obligacji uśrednionej przez poziom inflacji.

Nieco bardziej opłacalne są obligacje korporacyjne. Emitują je firmy, które za pożyczone pieniądze rozwijają się, jednocześnie obracając w różny sposób kapitałem. Bardzo często również proponują wyższe odsetki.

Jak inwestować w obligacje?

Inwestować w obligacje można w różny sposób. Najbardziej klasycznym sposobem jest pójście do banku lub Punktu Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO BP. W okienku można od ręki kupić konkretną obligację i dostać stosowne poświadczenie. Coraz częściej jednak obligacje kupowane są również przez Internet. Obligacje skarbowe można kupić bezpośrednio na stronie zakup.obligacjeskarbowe.pl, natomiast w obligacje korporacyjne zaopatrzysz się kontaktując się z konkretną firmą, które emituje dane obligacje.