środa, 15 czerwiec 2022 15:38

Poziomy nauczania języka polskiego dla obcokrajowców – co warto o nich wiedzieć?

podręczniki z poziomu polskiego C2 podręczniki z poziomu polskiego C2 źródło zdjęć: freepik.com

Uczysz się języka polskiego jako obcego i chcesz skontrolować czynione postępy? Wracasz do nauki po długiej przerwie, dlatego zastanawiasz się, jak dużo informacji udało Ci się zapamiętać?

A może zamierzasz udać się na kurs językowy i musisz dowiedzieć się, jak rozległa jest wiedza, którą aktualnie posiadasz? W każdej z tych sytuacji powinieneś poznać swój poziom językowy – to Twoja szansa na sukces. Sprawdź, dlaczego jest to tak ważne!

Poziomy języka polskiego jako obcego – co należy umieć na poszczególnych etapach?

Najbardziej znana skala biegłości języków obcych wskazuje na następujący podział składający się z sześciu poziomów:

  • poziom podstawowy A1 – uczeń rozumie i potrafi stosować proste wyrażenia oraz wypowiedzi (zwłaszcza te dotyczące sytuacji z życia codziennego), umie zadawać nieskomplikowane pytania, udzielać podstawowych odpowiedzi i przedstawiać się innym osobom, jest w stanie przeprowadzić z drugim rozmówcą nieskomplikowaną rozmowę, zna polski alfabet i dość dobrze radzi sobie z literowaniem wyrazów,
  • poziom podstawowy A2 – na tym etapie następuje rozwój kompetencji komunikacyjnych oraz poszerzanie zasobu słownictwa i najważniejszych zwrotów językowych, uczeń potrafi prostymi słowami opisać skąd pochodzi i w jakich warunkach żyje, umie informować o swoich podstawowych potrzebach,
  • poziom samodzielności językowej B1 – uczeń umie tworzyć spójne wypowiedzi pisemne i ustne dotyczące interesujących go tematów, potrafi też nawiązywać kontakt z innymi ludźmi, ma wiedzę pozwalającą mu uzasadniać swoje opinie oraz opisywać marzenia i plany na przyszłość,
  • poziom samodzielności językowej B2 – uczeń rozpoznaje główne wątki w trudniejszych i bardziej złożonych tekstach, porozumiewanie się z innymi nie sprawia mu żadnych kłopotów (jest spontaniczne i płynne), formułuje przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi pisemne oraz ustne, umie wyrażać swój punkt widzenia w danej kwestii,
  • poziom biegłości językowej C1 – uczeń rozumie trudne teksty i odkrywa ich ukryte znaczenie, wypowiada się płynnie w różnych sytuacjach komunikacyjnych i zawsze odpowiednio reaguje,
  • poziom biegłości językowej C2 – uczeń doskonale rozumie praktycznie wszystko, co przeczyta lub usłyszy, odnajduje się w dyskusji na każdy temat: argumentuje, jasno przedstawia swoje poglądy.

Poziomy nauczania języka polskiego jako obcego – podsumowanie

Dlaczego warto znać swój poziom znajomości języka obcego? Jest to istotne z co najmniej kilku punktów widzenia. Dla przykładu taka wiedza pozwala zamieścić w CV precyzyjną i zrozumiałą przez wszystkich ocenę swoich umiejętności lingwistycznych. Ma to ogromne znaczenie także wtedy, gdy chce się rozpocząć lub kontynuować naukę języka – w takiej sytuacji za punkt wyjścia uznaje się właśnie sprawdzenie wiedzy, jaką w danym momencie posiada konkretny uczeń. Na tej podstawie dopasowuje się do możliwości i potrzeb danej osoby nie tylko grupę na kursie językowym, ale również wykorzystywane materiały dydaktyczne (książki, zeszyty ćwiczeń i podręczniki z poziomu polskiego C2, czy niższego).

Co robić, aby zweryfikować, jak dobrze zna się język obcy? W tym celu niezbędne jest wypełnienie tak zwanego testu poziomującego składającego się zwykle z kilkudziesięciu pytań dotyczących poszczególnych sprawności językowych. Zdobyty wynik jest naprawdę wartościową informacją, a uzyskanymi rekomendacjami warto się kierować. To sprawdzony sposób na określenie swojego stopnia zaawansowania.