wtorek, 17 maj 2022 07:38

Radca prawny czy adwokat - co lepsze?

Radca Prawny Wrocław Radca Prawny Wrocław Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license

W życiu każdego z nas zdarza się, że potrzebujemy porady prawnej. Niezależnie, czy w sprawach zawodowych, czy prywatnych pomoc prawna od eksperta może być nieodzowna. Wtedy zgłaszamy się do adwokata lub radcy prawnego. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z różnic między tymi zawodami. 

Przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się:

 • kim jest radca prawny?
 • czym się różni adwokat od radcy prawnego
 • kto będzie lepszym wyborem w naszej sytuacji?
 • dlaczego kancelaria radcy prawnego może być pomocna w prowadzeniu naszego biznesu?

Pomoc w sporządzaniu opinii prawnych przez radcę prawnego

Zawód radcy prawnego to zawód zaufania publicznego, którego przedstawiciele świadczą pomoc prawną. Radcy prawnemu (podobnie jak adwokatowi), przysługuje tytuł mecenasa.

Aby zostać radcą prawnym należy ukończyć magisterskie studia prawnicze, korzystać z pełni praw publicznych, mieć pełną zdolność do czynności prawnych, być nieskazitelnego charakteru, dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu oraz odbyć aplikację radcowską i zdać egzamin radcowski. 

Od ostatniego wymogu obowiązuje szereg wyjątków. Dotyczy to np. osób z tytułem profesora lub doktora habilitowanego nauk prawnych, sędziów, prokuratorów, adwokatów, notariuszy, komorników,  osób które przez wymagany okres były zatrudnione jako referendarz sądowy, asystent prokuratora lub asystent sędziego, lub wykonywały pracę wymagającą wiedzy prawnicze, ewentualnie zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny lub komorniczy.

Do zadań radcy prawnego należy:

 • udzielanie porad prawnych
 • świadczenie konsultacji prawnych
 • sporządzanie opinii prawnych
 • pomoc w opracowywaniu projektów aktów prawnych
 • reprezentowanie klientów przed sądami i urzędami

Adwokat - czym się różni od radcy prawnego?

Zawód adwokata w większości pokrywa się z tym, czym zajmuje się radca prawny. Główną różnicą jest to, że radca prawny może pozostawać w stosunku pracy podczas świadczenia swoich usług. Adwokaci muszą odbyć aplikację adwokacką, oraz zdać egzamin adwokacki. Adwokaci mogą świadczyć swoje usługi w zespołach adwokackich lub indywidualnie. Jak wspomniano wcześniej, adwokatowi przysługuje tytuł mecenasa, podobnie jak radcom prawnym.

Radca prawny czy adwokat - co lepsze?

Na podstawie powyższych informacji można udzielić odpowiedzi na często zadawane pytanie, mianowicie: adwokat, czy radca prawny? Kto będzie nas lepiej reprezentował i świadczył nam usługi pomocy prawnej?

Obecnie uważa się, że podział na adwokatów i radców prawnych jest sztuczny i wynika z historycznej tradycji obu zawodów. Zarówno radca prawny, jak i adwokat mają w zasadzie takie same umiejętności i uprawnienia, a w jednym i drugim zawodzie możemy trafić na lepszych i gorszych przedstawicieli, podobnie jak na lepsze i gorsze kancelarie radcowskie czy adwokackie. 

Jeżeli chcemy mieć prawnika zatrudnionego u siebie w firmie, do stałej współpracy w formie umowy o pracę, wtedy najlepszym rozwiązaniem będzie wybór radcy prawnego. Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji radca prawny nie będzie mógł być naszym obrońcą w sprawach karnych i karnoskarbowych. Jeżeli potrzebujemy pojedynczej porady prawnej lub planujemy korzystać z usług prawnika sporadycznie, wtedy praktycznie nie ma znaczenia, czy skorzystamy z kancelarii radcy prawnego, czy kancelarii adwokackiej. Do reprezentacji w sądzie podczas sprawy karnej lub karnoskarbowej możemy wybrać adwokata lub radcę prawnego (ale, jak wspomniano wcześniej, bez stosunku pracy wobec nas).

Kancelaria radcy prawnego - istotna pomoc w naszej firmie

Prowadząc swój biznes musimy na każdym kroku stawać czoła wyzwaniom, również tym o charakterze prawnym. Działając na rynkach, zatrudniając pracowników, płacąc podatki, czy prowadząc bazę danych klientów - wszędzie musimy działać w granicach przepisów prawa w danym kraju. Przepisy te są bardzo obszerne, a do tego często się zmieniają. Niemożliwym jest, aby każdy przedsiębiorca miał je wszystkie w małym palcu i na bieżąco sprawdzał wszelkie aktualizacje kodeksów, ustaw i rozporządzeń (które mogą zmieniać się z dnia na dzień). Do tego dochodzi również interpretacja tych przepisów, która nie należy do najłatwiejszych, szczególnie w naszym kraju. Na szczęście możemy w tej sytuacji skorzystać z pomocy specjalistów - radców prawnych.

Radcowie prawni mogą dla naszej firmy zapewnić świadczenie pomocy prawnej, a w szczególności:

 • udzielać porad prawnych
 • występować w charakterze pełnomocnika lub charakterze obrońcy (ale nie w każdej sytuacji) przed organami władzy publicznej
 • pomagać w tworzeniu umów z kontrahentami, pracownikami
 • tworzyć zasady ochrony danych osobowych w naszej firmie
 • dbać o nasze patenty i prawa autorskie
 • pomagać w uzyskiwaniu odszkodowań
 • zapewniać pomoc w skutecznym egzekwowaniu wierzytelności od naszych kontrahentów

Warto znaleźć kancelarie, która specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej firmom z naszej branży lub o pokrewnej specjalizacji. 

 

Usług radców prawnych można poszukać w Internecie, wpisując odpowiednie hasło do wyszukiwarki oraz lokalizację, np. Radca Prawny Wrocław