wtorek, 14 marzec 2023 11:19

Ulga na dziecko PIT 2023

ulga na dziecko ulga na dziecko mat.prasowe

Ulga na dziecko to inaczej ulga prorodzinna. Jest to jedna z form, dzięki której państwo może wspierać rodziny. Z ulgi na dziecko można skorzystać rozliczając swój PIT za rok 2022. Warto wiedzieć, że ulga na dziecko należy się na dzieci, które są pełnoletnie, aż do ukończenia 25 roku.

Warunkiem jest, aby dziecko się uczyło oraz nie uzyskiwało dochodu podlegającego opodatkowaniu w kwocie wynoszącej więcej niż dwunastokrotność renty socjalnej. Co za tym idzie, w roku 2022 ta nieprzekraczalna kwota wynosi 16 061,28 zł.

Jak skorzystać z ulgi prorodzinnej? 

Ulga prorodzinna nie zakłada limitu w stosunku do ilości dzieci, które podatnik posiada. Co za tym idzie, kwota, którą można sobie odliczyć, bądź, ,która zostanie zwrócona przysługuje na każde dziecko, które spełnia ww. wymogi. To ogromne ułatwienie dla rodziców, którzy mogą dzięki temu pozwolić sobie na niemałą oszczędność. Jakie kwoty zakłada ulga prorodzinna? Podatnik może odliczyć: 

  • 92,67 zł miesięcznie na wychowanie jednego dziecka spełniającego wymogi, czyli na pierwsze dziecko
  • 92, 67 zł miesięcznie za drugie dziecko, 
  • 166,67 zł na trzecie dziecko, 
  • 225,00 zł za czwarte dziecko. 

W tym roku, nastąpiły pewne zmiany jeśli chodzi o ulgę prorodzinną. Jest ona najczęściej występującym odliczeniem podatkowym w rozliczeniu PIT. Rozliczając PIT za rok 2022 można nie tylko odliczyć tą ulgę od podatku, ale także istnieje możliwość zwrotu niewykorzystanej kwoty ulgi. Co za tym idzie, można zyskać pieniądze, rozliczając pit z ulgą prorodzinną. 

Ulga także na trzecie dziecko

Z ulgi na dziecko w roku 2023, czyli dokonując rozliczenia za rok 2022, mogą skorzystać rodzice sprawujący opiekę rodzicielską, a także opiekunowie prawni dziecka, jeśli z nimi zamieszkuje. Mogą skorzystać z niej także rodziny zastępcze, jeśli dziecko w takiej żyje. Z ulgi mogą skorzystać rodzice/opiekunowie, których dzieci są: 

  • małoletnim dzieckiem,
  • otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną bez względu na ich wiek, 
  • do ukończenia 25. roku życia, jeśli nie przekroczyły limitu zarobków 16 061,28 zł.

Odliczenie takiej ulgi na dziecko tyczy się obojga rodziców, opiekunów prawnych, czy rodziców zastępczych. Mogą odliczyć kwotę w dowolnej proporcji, chyba, że rozliczają się wspólnie. Ulga na dzieci daje spore możliwości dla rodziców, czy rodziców zastępczych pozostających opiekunami prawnymi. Często jednak wydaje się, że najwazniejszy warunek otrzymania ulgi opiera się na uczęszczaniu dziecka do szkoły, czy uczelni. Tutaj warto jednak pamiętać o tym, że do odliczenia ulgi, dziecko nie może przekroczyć ustalonego limitu dochodu. Z ulgi na dzieci można korzystać na pierwsze oraz każde kolejne dziecko. Co za tym idzie, jeśli mamy troje dzieci - za każde z nich przysługuje ulga, a z tytułu ulgi kwota odliczenia będzie dużo wyższa. Należy jednak pamiętać o ważnej kwestii, jaką jest limit zarobków dziecka. 

Jak skorzystać z ulgi na dziecko?

Ulgę na dziecko rozlicza się w zeznaniu rocznym. Do tego należy podać liczbę dzieci, ich numery PESEL, a jeśli nie zostały im nadane to imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Jeśli organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej zażąda przedstawienia zaświadczeń potwierdzających prawo do ulgi na dziecko, podatnik musi tego dokonać.  Najważniejszymi dokumentami są: odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie sądu (rodzinnego) o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

Odliczenie ulgi następuje podczas wypełniania deklaracji PIT za 2022 rok. Najczęściej wypełnianymi deklaracjami są PIT-11, PIT-37 oraz PIT-36. Są to deklaracje podatkowe od osób fizycznych, które są wypełniane na zasadach ogólnych. Ulga prorodzinna to nie jedyna ulga, jaką mogą zastosować podatnicy. Ulga prorodzinna przysługuje rodzicom dzieci, nawet jeśli nie pozostają w związku małżeńskim, mogą ją odliczyć także opiekunowie będący rodziną zastępczą, a także osoba samotnie wychowująca dziecko, niezależnie czy jedno dziecko, czy więcej. Jest to ulga przysługująca z tytułu wychowywania dzieci. Przy rozliczaniu podatku dochodowego, można tą ulgę odliczyć. W tym roku, osobom, które nie mają możliwości skorzystać z odliczenia ze względu na niepozwalające na to dochody, przysługuje zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi. Podczas odliczania ważny jest nie tylko dochód rodzica, ale i dochód dziecka, na który trzeba zwrócić uwagę. Ulga przysługuje dla rodziców opiekunów prawnych dziecka. 

Deklaracje podatkowe za 2022 rok należy złożyć do 2 maja 2023 roku. Można to w prosty i szybki sposób zrobić przez Internet. E-pity pozwalają na sprawne rozliczenie podatku dochodowego z każdego miejsca na ziemi. Warto wcześniej dowiedzieć się o zmianach, jakie wprowadził nowy polski ład dla podatników. Wśród nich jest sporo ulg i odliczeń, z których warto skorzystać. To duże ułatwienie dla podatników, którzy  mogą liczyć nawet na zwrot środków na ich konto bankowe. Robiąc to przez Internet e-Pit, można liczyć na zwrot podatku dużo szybciej, nawet zaledwie kilka dni.