środa, 27 październik 2021 08:16

W jaki sposób zrealizować postępowanie o zatwierdzenie układu?

postępowanie o zatwierdzenie układu postępowanie o zatwierdzenie układu pixabay

Gdy planuje się zrealizowanie procedury dotyczącej wejścia w naprawę sytuacji firmy, niezbędne jest rozpoczęcie od skorzystania z sądowego ustalenia możliwości przeprowadzenia restrukturyzacji. W tym celu niezbędne jest wstępne zapoznanie się z możliwościami prawnymi.

Takie informacje można sprawdzić na https://www.dgakancelaria.pl/postepowanie-o-zatwierdzenie-ukladu/. Pozwala to między innymi określić jaka forma restrukturyzacji będzie znacznie lepszym rozwiązaniem dla firmy. Równocześnie można zdecydować się na określenie tego, czy takie działania można realizować samodzielnie, czy znacznie lepszym rozwiązaniem będzie zdecydowanie się na profesjonalną obsługę. Gdy wybrana zostanie odpowiednia kancelaria, wówczas można liczyć na to, że postępowanie o zatwierdzenie układu będzie mogło być realizowane w znacznie bardziej sprawny sposób.

Kiedy wchodzić w procedurę restrukturyzacji?

Gdy działalność gospodarcza nie pozwala na radzenie sobie z regularnymi płatnościami, wówczas warto jest rozważyć korzystanie z procedury restrukturyzacji. W ten sposób można uzyskać układ z wierzycielami. W tym względzie postępowanie o zatwierdzenie układu covid pozwala na ustalenie lepszych warunków, na których będą spłacane zobowiązania. Pozwala to unikać sytuacji, w której wierzyciele będą decydowali się na dalsze egzekwowanie należności od przedsiębiorstwa w krótkim okresie.

Jak można realizować całą procedurę?

Dobrym rozwiązaniem jest zdecydowanie się na odpowiednie przygotowanie układu z wierzycielami. Taki plan restrukturyzacji musi być następnie zatwierdzony zarówno przez sąd, a równocześnie przez kontrahentów firm, które żądają spłaty środków. Z tego powodu postępowanie o zatwierdzenie układu nowelizacja, to sposób na naprawienie sytuacji, w której znajdzie się firma. W ten sposób możliwe jest dalsze kontynuowanie działalności. Równocześnie jest to sposób na uniknięcie sytuacji, w której trzeba będzie ogłosić upadłość przedsiębiorstwa. oczywiści znacznie lepszym rozwiązaniem jest uratowanie firmy, która może dalej prowadzić działalność.