niedziela, 29 wrzesień 2019 19:29

Wymagania systemu IFS – co jest najważniejsze?

Bezpieczeństwo żywności Bezpieczeństwo żywności

Standard żywności IFS początkowo zapewnił branży spożywczej wyraźny wzrost sprzedaży detalicznej.

Obecnie składa się z całej serii norm, które można zastosować do wszystkich sektorów w tym przemyśle. Audytor wewnętrzny IFS pomaga firmie działać zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi, wspiera rozwój przedsiębiorstwa i zapewnia zadowolenie klientów.

Na czym opierają się wymagania IFS? 

Norma koncentruje się na dostawcach na wszystkich poziomach zaangażowanych w przetwarzanie żywności po produkcji rolnej. Wymagania są ściśle związane z systemami jakości (ISO 9001) i koncepcją HACCP. Obejmują elementy szczegółowych specyfikacji określanych w takich programach jak: 

  • GMP (Dobre Praktyki Produkcyjne),  
  • GLP (Dobre Praktyki Laboratoryjne), 
  • GHP (Dobre Praktyki Higieniczne).  

Najważniejsze europejskie firmy detaliczne wymagają certyfikacji IFS dla dostawców w ich łańcuchu dostaw. Ponieważ IFS jest standardem międzynarodowym, można go również stosować do dostawców spoza Europy. 

Standardy żywności IFS są oparte na ryzyku w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności, legalności i wymagań jakościowych. Audytor wewnętrzny IFS powinien objąć stanowisko w firmach przetwarzających żywność lub pakujących sypkie produkty spożywcze. IFS jest szczególnie ważny dla wytwórców działających dla prywatnych marek, ponieważ zawiera wiele wymagań związanych ze zgodnością specyfikacji. 

Audytor wewnętrzny IFS pełni ważną funkcję w przedsiębiorstwach z branży gastronomicznej. Osoby, które są zainteresowane kursem z tego zakresu, więcej informacji znajdą na stronie https://szkolenia.bureauveritas.pl/szkolenie/h15-audytor-wewnetrzny-systemow-ifs-brc/

Czego dotyczą wymagania IFS? 

IFS jest standardem, który normalizuje wiele procesów i zasad działania w firmach wytwarzających żywność. Obejmuje wymagania dotyczące: 

  • odpowiedzialności kierownictwa wyższego szczebla, 
  • systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, 
  • zarządzania zasobami, 
  • procesów produkcji, 
  • pomiarów, analiz i ulepszeń, 
  • ochrony żywności.