poniedziałek, 03 wrzesień 2018 13:42

Czym kierują się młodzi podczas wyboru studiów?

Rozpoczęcie roku akademickiego zbliża się wielkimi krokami. Kres wakacji to dobry czas, aby poddać refleksji wybory edukacyjne Polaków i zastanowić się, jakie są najważniejsze czynniki, które powinny decydować o wyborze rodzaju i formy studiów. Przemyślana decyzja w tym względzie pozwoli uniknąć rozczarowania, gdy sale wykładowe zapełnią się na dobre i umożliwi efektywniejsze planowania kariery zawodowej.

Polacy cenią wykształcenie

Posiadanie wyższego wykształcenia to jeden z czynników, które wpływają na ranking zaufania społecznego, postrzeganie oraz sukces zawodowy. W Polsce nawet 25% populacji podejmuje jakąkolwiek formę rozwoju intelektualnego opartego o instytucje kształcenia wyższego. Niestety wiele z tych decyzji bywa nietrafionych z punktu widzenia zawodowego.

Chęć rozwoju i podnoszenia kompetencji cieszy, wybór powinien być jednak odpowiednio przemyślany i zaplanowany. Tymczasem wciąż znane są przypadki podejmowania decyzji o wykształceniu na podstawie stereotypowego myślenia lub pod wpływem opinii rodziców i najbliższego środowiska. To duży błąd. Selekcja odpowiedniego kierunku kształcenia wpływa bowiem na coś więcej niż rozwój intelektualny. Kierunek nadaje ramy, a niejednokrotnie zupełnie determinuje przyszłość zawodową jednostki, dlatego powinien być wybrany samodzielnie i świadomie, a przede wszystkim w odniesieniu do indywidualnych predyspozycji zawodowych.

Zmiany w strukturze edukacji wyższej

Nawet 159 tysięcy osób każdego roku decyduje się na kontynuowanie wykształcenia w ramach studiów podyplomowych. Tak duża liczba nie może być przypadkowa, a za decyzją muszą stać konkretne czynniki kształtujące wybór. Jakie?

Coraz więcej młodych ludzi stojących u progu kariery poszukuje źródeł praktycznej wiedzy, która okaże się przydatna podczas kariery zawodowej i przygotuje ich do praktycznych wyzwań, z którymi będą musieli mierzyć się każdego dnia w pracy. Wobec wzrastającej konkurencyjności na rynku pracy tylko specjaliści mają bowiem szansę na osiągnięcie sukcesu.

Elementem wpływającym na ostateczny wybór drogi kształcenia, a w konsekwencji całej dalszej ścieżki kariery nie są już jedynie prestiż uczelni czy decyzje znajomych. Pod uwagę brane są przede wszystkim użyteczne aspekty kształcenia, współczynniki osób uzyskujących zatrudnienie po ukończeniu danego toku studiów czy możliwość odbycia praktyk w instytucjach, które cieszą się społecznym zaufaniem i zapewniają doświadczenie stanowiące podwalinę do dalszej, błyskotliwej kariery zawodowej.

Studia podyplomowe furtką do sukcesu

Wybór studiów podyplomowych to znaczący krok w projektowanej ścieżce kariery zawodowej. Rozczaruje się jednak ten, kto oczekuje wyłącznie kolejnej sporej dawki wiedzy teoretycznej. Kształcenie tego rodzaju charakteryzuje się wysokim nasyceniem praktycznych aspektów nauczania, dlatego też stanowi idealną formę rozwijania kompetencji. Aby zapisać się na jeden z licznych kierunków, wystarczy posiadać co najmniej tytuł licencjata lub równorzędny, zgłosić swoją kandydaturę podczas rekrutacji i opłacić czesne za zajęcia.

To ostatnie coraz częściej chętnie współfinansują lub finansują w całości pracodawcy. Możliwość darmowych studiów może być nagrodą i motywacją do dalszej wytrwałej i skrupulatnej pracy. Warto zapytać o taką możliwość swojego szefa, wszak to w jego interesie leży posiadanie w swoich kadrach świetnie wyszkolonych i doświadczonych pracowników.